Integrationer mot Grossister

Som hantverkare har du mycket att tjäna på integration mot grossister. Du har alla dina grossisters prislistor och rabattbrev i systemet vilket gör att allt du köper får rätt pris automatiskt. När du hämtar ut material från grossisten får det automatiskt inläst i SoftOne som orderrader, det gör att du kan fakturera snabbare och säkrare. Överblicken ger dig möjlighet att fatta faktabaserade beslut kring dina inköp.

Grossisternas erbjudanden och möjligheter till integration skiljer sig åt. Vilka grossister vi hanterar och vad integrationen stöder finns information om nedan.

Prislistor  

Vissa grossister skickar sina prislistor direkt till oss och så snart vi får dem gör vi dem tillgängliga för alla kunder. Andra grossister skickar bara sina prislistor till dig som kund, men om du skickar dem vidare till oss läser vi in dem åt dig. För några grossister kan du själv läsa in deras prislistor. Med denna hantering kommer du dock inte kunna läsa in rabattbrev.

Faktura 

Grossisten skickar sina fakturor elektroniskt och blir leverantörsfakturor i systemet.

Orderbekräftelse 

Montören uppger ordernummer vid materialuttag, vilket blir artikelrader på ordern och kan faktureras kund direkt.

Rabattbrev 

Om grossisten erbjuder möjlighet att leverera dina rabattbrev elektroniskt läser du själva in dem i systemet. Detta anges ej i listan nedan. 

SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

Prislistor uppdateras på er anmodan


SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

Prislistor uppdateras på er anmodan.


SoftOne underhåller prislistor
Orderbekräftelse

Priser uppdateras på anmodanEgen import av prislistor


Prislistor uppdateras på er anmodan
Faktura, Orderbekräftelse

SoftOne tillhandahåller prislista, orderbekräftelse

Egen import av prislistor


Faktura


Priser uppdateras på anmodan.
Faktura och Orderbekräftelse.

Prislistor uppdateras på er anmodan


SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse


SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

SoftOne tillhandahåller prislista egen import, Faktura, Orderbekräftelse

Prislistor uppdateras på er anmodan


SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

Priser uppdateras på anmodan.
Faktura och Orderbekräftelse.

Prislistor uppdateras på er anmodan


SoftOne underhåller prislistor
Faktura, Orderbekräftelse

Orderbekräftelse. Prislistor uppdateras på er anmoda


Egen import av prislistor


SoftOne tillhandahåller Orderbekräftelse, prislista, faktura