SoftOne Mobilorder

Mobilitet och effektivitet för hantverkare

SoftOne Mobil är montörens app och verktyg ute på fältet. Tid och material registreras på ordern i samma stund som det förbrukas, och kan direkt faktureras kund. Inga intäkter försvinner på vägen och du kan säga adjö till lösa lappar och arbetsam administration på kontoret.

Order som planerats med modulen Orderplanering fördelas ut till mobilen. Montören ser vad de är planerade att göra, kan ansöka om frånvaro och annat som har med bemanning att göra.  

Dokumentera

Ta en bild på jobbet och dokumentera det på ordern. Bilden kan skrivas ut och biläggas fakturan, eller bara lagras som dokumentation. 

Med checklistor säkerställer du att arbetat utförts korrekt och säkert, och såväl checklistor som order kan signeras.

Positionering

Med positionering och kartfunktioner är det enkelt för montören att hitta till kunden, och det är också möjligt att från kontoret se var montörerna befinner sig. Det senare kan vara nyttigt inte minst vid servicearbeten då du vill skicka den montör som befinner sig närmst uppdraget. Med push-notiser i telefonen får montören reda på att han blivit tilldelad en order.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss