SoftOne Orderplanering

SoftOne Orderplanering är ett program som ger dig kontroll över orderflödet  - vilket optimerar din verksamhet. Själva planeringen är ett grafiskt verktyg i vilket mycket av arbetet med planering och omplanering görs genom att man drar och släpper arbetspass på personer och dagar. Kalendern ger en överblick av pågående och kommande jobb, när de ska utföras och av vem.

Till olika arbetspass och olika delar av verksamheten kan kompetenskrav anges. När arbetspass tilldelas medarbetarna, framgår tydligt om det finns ett kompetensgap.

Orderhanteringssystem med effektiv app för de anställda

De anställda sköter sin del av orderplaneringen direkt i mobilen via SoftOne app>

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss