Affärssystem och HR-system för Hotell & Restaurang

Personalen är en stor kostnad för hotell och restauranger, samtidigt som rätt bemanning är avgörande för att verksamheten ska fungera. SoftOnes internetbaserade personalsystem säkerställer att dina resurser utnyttjas optimalt, håller reda på vilka pass som behöver bemannas och vilka medarbetare som passar bäst utifrån kompetens och villkor.

Boka möte

Planering - Workforce Management

SoftOne innehåller en komplett lösning för planering och schemaläggning. Syftet är att optimera dina resurser, dvs. att att rätt bemanning alltid finns på plats samt minska lönekostnaderna. Det resulterar i nöjdare kunder och ett effektivare arbete.

Se filmen om SoftOne

Smart schemaläggning

Du lägger enkelt upp schemat och kan kombinera detta med vilken typ av tjänster du är i behov av samt vilken kompetens som krävs. Du kan sedan matcha personal med arbetspass och kan på så vis också snabbt se om du saknar personal eller viss kompetens på något eller några arbetspass.

Vill du ha ytterligare hjälp kan jämföra samma period förra månaden eller kanske året för att få en indikation på behov av personal.

Beräkna dagsvinst redan vid planering

I samband med att du gör planeringen kan du snabbt se vilken preliminär lönekostnad du kommer att ha för perioden och sätta den i relation till förväntad försäljning. Detta är möjligt då respektive anställd också har sina anställningsvillkor och löneavtal kopplade till sig.

Kommunikation med de anställda

De anställda använder sig av vår app sin mobil för att se sitt schema och lönepsec eller önska byte av pass. Extrapersonal har möjlighet att anmäla intresse för lediga pass eller direkt ta ett ledigt pass. Som personalansvarig kan du också skicka ut meddelande om lediga pass för att snabbt bemanna dessa, vilket minskar den tid det annars tar att hitta tillgänglig personal. Även frånvaro och ledighetsansökningar kan hanteras via appen.

Appen kan också användas som ett intranät där de anställda kan ta del av personalhandbok, och brandföreskrifter m.m. Allt samlat på ett ställe!

Personalen tycker att detta är ett smidigt sätt att arbeta på då de alltid har med sig sin mobil samt det sparar mycket tid för dig som ansvarar för bemanningen.

Tidrapportering

Med SoftOne kan tidrapportering ske via webben, appen eller en digital stämpelklocka.

Tidrapporteringen stäms automatiskt av med schemaläggning, matchar tidrapport och schema automatattesteras tidrapporten. Matchar de ej hanteras de manuellt. Detta arbetssätt gör att du enbart lägger ner tid på tidrapporter med avvikelser, övriga går direkt till löneutbetalning.

Rätt schemaläggning och tidrapportering minskar tiden ni lägger ner på löner. SoftOnes lösning ger dig denna möjlighet, då den hanterar bemanningsplaneringen på ett flexibelt och intelligent sätt.

 

 

SoftOne Lön

SoftOne Lön underlättar löneadministratörens vardag. I systemet finns färdiga regelverk och avtal, vid sidan om möjlighet att ta fram egna rapporter och intressant statistik. Alla perioder och alla anställda är sökbara och kan skrivas ut, vilket ger obegränsade möjligheter till överblick och analys.

Systemet håller reda på alla uppgifter om anställdas villkor, semestrar, sjuklagen och annat som påverkar löneutbetalningar. Det är ett flexibelt system med en öppen filosofi, där integration och import är nyckelbegrepp. Med hjälp av olika typer av försystem, som t ex SoftOne Tid, sparar ni mycket tid och underlättar lönearbetet avsevärt.

Ekonomisystem

SoftOne Ekonomi är precis som övriga moduler en integrerad funktion i SoftOne. Som SoftOne kund kan du antingen sköta redovisning och fakturering själv, dela ansvaret med en revisor eller låta din revisor hantera bokföringen direkt med egen användare i ditt system. Oavsett vilken modell du väljer har du alltid tillgång till rapporter för att snabbt se hur företaget ekonomiskt ligger till.

Bruttovinst redovisning samt import av dagskassafiler för handeln

Det finns även funktionalitet för bruttovinst redovisning samt import av dagskassa filer.'

Elektroniskt fakturahantering

Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor sparar du tid och attestflödet går snabbare.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss