Tjänste- och Serviceföretag

SoftOne förenklar bemanningsplaneringen, tidrapporteringen samt löneprocessen. Med rätt schemaläggning och tidrapporterings minskar den annars tidkrävande löneprocessen och du kan lägga tid och kraft på din verksamhet. SoftOne Ekonomi är affärssystemet som du kan hantera helt själv eller låta din revisor hantera. 

Boka möte

HR- och Affärssystem för Tjänste- och Serviceföretag

Smart schemaläggning

Du lägger enkelt upp schemat och kan kombinera detta med vilken typ av tjänster du är i behov av samt vilken kompetens som krävs. Du kan sedan matcha personal med arbetspass och kan på så vis också snabbt se om du saknar personal eller viss kompetens på något eller några arbetspass.

Vill du ha ytterligare hjälp kan jämföra samma period förra månaden eller kanske året för att få en indikation på behov av personal.

Kommunikation med de anställda

De anställda använder sig av vår app sin mobil för att se sitt schema och lönepsec eller önska byte av pass. Extrapersonal har möjlighet att anmäla intresse för lediga pass eller direkt ta ett ledigt pass. Som personalansvarig kan du också skicka ut meddelande om lediga pass för att snabbt bemanna dessa, vilket minskar den tid det annars tar att hitta tillgänglig personal. Även frånvaro och ledighetsansökningar kan hanteras via appen.

Appen kan också användas som ett intranät där de anställda kan ta del av personalhandbok, och brandföreskrifter m.m. Allt samlat på ett ställe!

Personalen tycker att detta är ett smidigt sätt att arbeta på då de alltid har med sig sin mobil samt det sparar mycket tid för dig som ansvarar för bemanningen.

Tidrapportering

Med SoftOne kan tidrapportering ske via webben, appen eller en digital stämpelklocka.

Tidrapporteringen stäms automatiskt av med schemaläggning, matchar tidrapport och schema automatattesteras tidrapporten. Matchar de ej hanteras de manuellt. Detta arbetssätt gör att du enbart lägger ner tid på tidrapporter med avvikelser, övriga går direkt till löneutbetalning.

Rätt schemaläggning och tidrapportering minskar tiden ni lägger ner på löner. SoftOnes lösning ger dig denna möjlighet, då den hanterar bemanningsplaneringen på ett flexibelt och intelligent sätt.

 

 

SoftOne Lön

SoftOne Lön underlättar löneadministratörens vardag. I systemet finns färdiga regelverk och avtal, vid sidan om möjlighet att ta fram egna rapporter och intressant statistik. Alla perioder och alla anställda är sökbara och kan skrivas ut, vilket ger obegränsade möjligheter till överblick och analys.

Systemet håller reda på alla uppgifter om anställdas villkor, semestrar, sjuklagen och annat som påverkar löneutbetalningar. Det är ett flexibelt system med en öppen filosofi, där integration och import är nyckelbegrepp. Med hjälp av olika typer av försystem, som t ex SoftOne Tid, sparar ni mycket tid och underlättar lönearbetet avsevärt.

Outsurcing av lön

Säkra kvalitén samtidigt som kostnaderna för löneadministrationen kan minskas. Genom att outsourca löneadministrationen helt eller delvis till oss så ansvar vi för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid. Vi sköter även all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Så att du kan lägga fokus på din verksamhet och dina medarbetare. Läs mer om outsourcing av lön här>


SoftOne Ekonomi

SoftOne Ekonomi är precis som övriga moduler en integrerad funktion i SoftOne. Som SoftOne kund kan du antingen sköta redovisning och fakturering själv, dela ansvaret med en revisor eller låta din revisor hantera bokföringen direkt med egen användare i ditt system. Oavsett vilken modell du väljer har du alltid tillgång till rapporter för att snabbt se hur företaget ekonomiskt ligger till.

SoftOne Ekonomi innehåller

  • Bruttovinstberäkning, redovisning/rapporter
  • Inläsning av fakturaunderlag för att skapa kundfakturor
  • EFH - inscanning och attestflöden för leverantörsfakturor
  • Elektronisk fakturanhantering

Mer om SoftOne Ekonomi>

Mer om elektronisk fakturahantering och automatiskt attestflöde>

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss