Frukostmöte Göteborg kring HR-system i molnet 5 oktober

Camilla Lindberg

Frukostmöte i Göteborg kring SoftOne HR-system som en molntjänst och nya EU-lagstiftningen GDPR.

Vi arrangerar 4 frukostmöten kring SoftOne HR-system som en molntjänst och tar samtidigt upp det aktuella ämnet GDPR, nya personuppgiftslagen.  Läs mer här. Hur säkerställer företag att man är väl förberedd inför nya EU-lagstiftningen? 

Till Inbjudan.