Mobilapp för att ta och byta pass

SoftOne Mobil Personal

SoftOne Mobil är de anställda verktyg för att planera sitt arbete. De byter pass med varandra, ansöker om lediga pass och talar om när de kan och inte kan arbeta. De rapporterar också tid, tar emot sina lönespecar och ansöker om ledighet via telefonen.

Nyheter, blanketter och dokument distribueras från centralt håll ut till medarbetarna via appen, och även de inbyggda kommunikationsverktygen kollegor emellan är uppskattade.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss