SoftOne Schemaplanering

- Work Force Management

SoftOne Planering ger dig ett lättarbetat och intelligent verktyg för schemaplanering. Det ger dig möjlighet att fördela dina resurser baserat på produktions-, jobb och aktivitetsbehov.

Rätt personalplanering ger:

  • Kortare väntetider/optimerad produktion
  • Ökad service kvalitet och nöjdare kunder
  • Mindre stress och jämnare arbetsbelastning - nöjdare anställda
  • Lägre kostnader som ger bättre resultat

Enkel schemahantering

Schemahanteringen är systemets kärna. Arbetspass planeras för både fast anställda och andra resurser. Administratören har en god översikt i ett tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner. Lediga pass som behöver bemannas/tillsättas framgår tydligt. Samma enkelhet gäller om du i stället arbetar med orderplanering.

Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas. Arbetar du med extrapersonal ser du också tydligt vilka som är tillgängliga och vill jobba.

Prel. lönekostnad redan vid planering

I samband med att du gör planeringen kan du snabbt se vilken preliminär lönekostnad du kommer att ha för perioden, detta är möjligt då respektive anställd också har sina anställningsvillkor och löneavtal kopplade till sig.

Kompetenskartläggning - GAP-analys

Då anställda registreras med kompetenser och uppgifter kan man på ett överskådligt sätt göra en kompetenskartläggning. Det är också möjligt att se när kompetenser går ut, t.ex. certifieringar.

App i mobilen eller läsplattan

Det kraftfulla planeringsverktyget kombineras med kommunikationsmöjligheter mellan arbetsgivare och anställda. Detta innebär att de anställda kan se sina scheman i en app i mobil eller läsplatta. Härifrån kan de även extrapersonal ange om de är tillgängliga för arbetspass, de kan även själva ta arbetspass som är lediga och matchar deras kompetens eller begära att byta pass med varandra. Ändringar som görs via appen slår direkt igenom i planeringen eller efter att du godkänt dem. 

Frånvaro och ledighetsansökningar

Frånvaro och ledighetsansökningar kan också göras direkt via appen, varpå du som personalansvarig kan godkänna dem. Snabbt och smidigt med allt på ett ställe! Frånvarohanteringen ska ses som ett administrativt stöd och ersätter självklart inte ett samtal mellan anställd och chef vid frånvaro.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss