SoftOne HR-Management

Den viktigaste resursen i företag och organisationer är personalen. För många är det en administrativ utmaning att hantera denna resurs på ett kostnadseffektivt sätt, och kanske allra viktigast; förvalta och utveckla personalen på bästa möjliga sätt.

När du kan hantera de administrativa momenten i HR-processen effektivt, resulterar det i att du får mer tid för strategiskt HR-arbete. SoftOne erbjuder dig ett administrativt stöd genom hela HR-processen, dessutom finns integration med bemanning, tid och lön vilket ger dig som HR-ansvarig en komplett bild. 

Ett HR-management system med:

  • Kompetenskartläggning
  • Talent Management
  • Medarbetarsamtal
  • Lönerevision

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss