SoftOne Lön - ett löneprogram i molnet

SoftOne Lön är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade. 

Broschyr: SoftOne Lön

Smartare arbetssätt

Lön i molnet erbjuder en decentraliserad arbetsmetodik. Med denna metodik görs allt lönearbete i ”källan”. Detta innebär och resulterar i färre fel och mindre administration. För att uppnå detta har vi byggt in olika kontroller och bevakningar.

Lönesystemet är rollbaserat, vilket gör att administratörer och anställda arbetar i samma system, men har olika behörigheter beroende på vilken roll de har.

Snabbfakta

 • Allt är datumstyrt vilket gör att de anställda alltid får rätt lön
 • lntegrerat med SoftOne Planering och Tid och HR
 • Framtidssäker molnlösning
 • Besparingsvinster i form av minskad administratör
 • Integration med ditt företags affärs, ekonomi- eller HR-system
 • Branschoberoende
 • Inbyggt stöd för aktuella lagar och Skatteverkets rekommendationer
 • Automatisk uppdaterade arbetsgivaravgifter och skattetabeller
 • Enkel semesterhantering
 • Bokföring av semesterskuld
 • Massregistrering av transaktioner
 • Automatisering av återkommande transaktioner
 • Lönerevisionsmodul
 • Retroaktiv löneberäkning
 • Ackordshantering
 • Automatisk distribution av rapportpaket

Lönesystem - funktionalitet

I SoftOne Lön finns en rad funktionalitet som både förenklar, sparar tid och ger ökad kontroll vid lönehantering. Klicka på titlarna nedan för att läsa mer om fördelarna. 

I SoftOne Lön har du ett enkelt och modernt gränssnitt. Det ger dig en lättöverskådlig vy som är lätt att  förstå för dig som användare och administratör. 

En databas = ett register

En av de många fördelarna med att använda en fullt integrerad lösning är att alla delar för Planering/Schema, Tid, Lön och HR är kopplade till en och samma databas. Detta gör det enkelt att underhålla alla register. Och framför allt ger det ett säkert system där information enbart behövs uppdateras på ett ställe, vilket även ger minskad administration. 

 

 

 

I systemet finns färdiga regelverk och avtal samt möjlighet att ta fram statistik och egna rapporter. Alla perioder och alla anställda är sökbara och kan skrivas ut, vilket ger obegränsade möjligheter till överblick och analys. SoftOne Lön håller reda på alla uppgifter om anställdas villkor, semestrar, sjuklönelagen och annat som påverkar löneutbetalningar.

Löneadministratörer kan stansa långa listor utan att behöva gå in i löneberedningen på varje person. Drivmedelsförmåner, rikskuponger, lunchavdrag, bonus m.m. läggs rakt in i listan. Sedan förs de aktuella raderna över till löneberedningen.

Med SoftOnes lättarbetade planerings-/schema- och tidsystem minskar tidsåtgången för lönekörningar. Lägg i stället ner tid där den bäst behövs, d.v.s. på planeringen. Det betyder att du vid tidregistreringen kan automatattestera korrekta tidrapporter och bara lägga ner tid på avvikande tidrapporter. Enkelt och effektivt!

Allt i systemet är datumstyrt. Datumstyrningen medför att du enkelt med en retroaktiv löneberäkning kan betala ut den lön som skulle ha betalts ut tidigare vid t ex en löneändring. Har du avräknat en löneperiod och därefter har en förändring i tidrapporteringen vänder du enkelt på tidigare rapportering och registrerar en ny, vilket gör att lönen då motsvarar det man arbetat eller varit frånvarande.

Med den arbetsmetodik som vi tagit fram ser vi att både anställda, arbetsledare och löneadministratören när som helst kan se hur löneutbetalningen ser ut. Metodiken möjliggör att felaktigheter snabbare och med mindre efterkontroll upptäcks. Självklart ser man bara sina egna löner eller sina anställdas löner som man har behörighet till.

Lägg in en tjänstebil en gång - och glöm sedan bort den. När du har registrerat tjänstebilen och dess tilläggsutrustning behövs inga uppdateringar förrän den dagen den upphör att vara tjänstebil för en specifik anställd. 

Vid årsskiften uppdateras alla värden per automatik. På så vis försäkrar systemet att det alltid är rätt förmånsvärde registrerat på den anställde. 

Vi har flyttat upp

Med Nya SoftOne Lön har hela vår HR-portfölj flyttat upp i molnet. Det betyder att du har tillgång till SoftOne var du än befinner dig via internet. Du slipper dessutom hantering av hårdvara, drift och uppdateringar, dvs det enda som behövs är en internet uppkoppling och dator eller smartphone. Detta ger dig en driftsäker och kostnadseffektiv lösning. Dessutom förenklas lönekörningarna då även våra försystem ligger i molnet och är fullt integrerade med Nya SoftOne Lön.

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss