SoftOne Tidrapportering

Med SoftOne Tid kan de anställda enkelt rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator. För att korrekt arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro ska kunna beräknas jämförs dessa mot det aktuella schemat. Vid tidrapportering finns också möjligheten för de anställda att rapportera in sin tid direkt på olika projekt eller kostnadsställen. SoftOne Tid är byggt från grunden i molnet och kan med fördel kompletteras med SoftOne Stämpelklocka


Spara tid med automatattest

Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.

Frånvaro och ledighetsansökningar

Frånvaro och ledighetsansökningar kan också göras direkt via appen, varpå du som personalansvarig kan godkänna dem. Snabbt och smidigt med allt på ett ställe! Frånvarohanteringen ska ses som ett administrativt stöd och ersätter självklart inte ett samtal mellan anställd och chef vid frånvaro.

Enkel integration mot lönesystem

När alla tider har attesterats i SoftOne Tid är underlaget för lön färdigt. Systemet kan integreras med både SoftOne Lön och de flesta andra ledande lönesystem på marknaden. 

Tidrapportering i mobil eller läsplatta

Det kraftfulla planeringsverktyget kombineras med kommunikationsmöjligheter mellan arbetsgivare och anställda. Detta innebär att de anställda kan se sina scheman i en app. Härifrån kan även extrapersonal ange om de är tillgängliga för arbetspass, ta arbetspass som är lediga och matchar deras kompetens samt begära att byta pass med varandra. Ändringar som görs via appen slår direkt igenom i planeringen, eller efter att du godkänt dem. 

Tidrapporteringssystem i molnet

Att SoftOne är en molntjänst betyder att du har tillgång till Tidrapportering var du än befinner dig.  

Glöm krånglig hantering av hårdvara, drift och uppdateringar. Allt som krävs är en internetuppkoppling och dator eller mobil.

Du får en driftsäker och kostnadseffektiv lösning.

Mer information?

Fyll i - så kontaktar vi dig!

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Kontakta oss