Affärssystem och HR-System för handeln

SoftOne är en moduluppbyggd helhetslösning för handeln som inkluderar personalsystem och affärssystem. Många av våra kunder finns inom dagligvaruhandeln och detaljhandeln och använder framgångsrikt SoftOnes molnlösning. 

Boka möte

Helhetslösning för Handeln

Med SoftOne kan du förenkla planering/schema, tidrapportering, löneprocesser och ekonomiadministration. Ett HR- och Affärssystem som är anpassat till handeln ger flera fördelar som underlättar administrationen, vilket gör att du kan lägga tid och kraft på din verksamhet. 

Du kan börja i liten skala och sedan utöka lösningen med fler användare eller moduler efter behov. SoftOne är molnbaserat vilket betyder att du får en driftsäker och kostnadseffektiv lösning via dator, smartphone och läsplatta - tillgänglig när helst du behöver det.

Klicka på respektive bransch nedan för att se kundreferenser från din bransch. Ett system = stora vinster

SoftOne är en av få leverantörer som kan erbjuda ett HR-system där alla delar i systemet är kopplade till en och samma databas. Detta ger ett säkert system med minimerad risk för att viktig information missas att uppdateras i olika system, minskad administration och tidsbesparingar. Alla delar av systemet såsom Planering/Schema, Tidrapportering och Lön kan användas var för sig eller fullt integrerade. De stora synergierna och besparingsvinsterna får man om man använder helheten av HR-lösningen.


HR-system för handeln

Du får ett webbaserat HR-system som möjliggör för dig att optimera dina resurser, hjälper dig med bemanningsoptimeringen och ger kontroll över lönekostnaderna.   

Klicka på respektive modul nedan för att visa mer information!

Smart schemaläggning

SoftOne Schemaplanering Bemanningsplanering

Du lägger enkelt upp schemat och kan kombinera detta med vilken typ av tjänst du är i behov av samt vilken kompetens som krävs. Du kan sedan matcha personal med arbetspass och kan på så vis snabbt se om du saknar personal eller viss kompetens på något eller några arbetspass.

Du kan även jämföra olika perioder för att kartlägga ditt personalbehov. 

Beräkna dagsvinst redan vid planering

I samband med att du gör bemanningsplaneringen kan du snabbt se vilken preliminär lönekostnad du kommer att ha för perioden och sätta den i relation till förväntad försäljning. Detta är möjligt då respektive anställd också har sina anställningsvillkor och löneavtal kopplade till sig.

Flexibelt tidsytem

Stämpelklocka Handeln SoftOne

Med SoftOne Tid kan de anställda enkelt rapportera in sin tid via en stämpelklocka, direkt i appen eller via sin dator. För att korrekt arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro ska kunna beräknas jämförs dessa mot det aktuella schemat.

Automatattesten bygger på en matchning mot inrapporterad tid och aktuellt schema - vilket möjliggör att du enbart behöver fokusera på avvikelserna.  

Lönesystem i molnet

Löneprogram SoftOne i molnet

Nya SoftOne Lön är byggt från grunden i molnet. Det betyder att hela vår HR-portfölj nu ligger i molnet och att du har tillgång till det var du än befinner dig via internet. Dessutom förenklas lönekörningarna då våra försystem som också ligger i molnet är fullt integrerade. Du kan självklart även använda endast Lön och annat försystem för tid, men de riktigt stora vinsterna gör du när du använder hela vår HR-lösning, med Schema, Tid och Lön.

Mer om SoftOne Lön>

 

 

Kommunikation för anställda och chefer

De anställda använder sig av vår app för att se sitt schema, ansöka om ledighet, lägga in frånvaro, önska eller byta arbetspass samt ta del av sin lönespecifikation. Extrapersonal har möjlighet att anmäla intresse för lediga pass eller direkt ta ett ledigt pass. Som personalansvarig kan du också skicka ut meddelande om lediga pass för att snabbt bemanna dessa, vilket minskar den tid det annars tar att hitta tillgänglig personal. Appen kan också användas som ett intranät där de anställda kan ta del av personalhandbok, och brandföreskrifter m.m. Allt samlat på ett ställe! 


Ekonomisystem med anpassningar för handeln

SoftOne Ekonomi är precis som övriga moduler en integrerad funktion i SoftOne. Som SoftOne kund kan du antingen sköta redovisning och fakturering själv, dela ansvaret med en revisor eller låta din revisor hantera bokföringen direkt med egen användare i ditt system. Oavsett vilken modell du väljer har du alltid tillgång till rapporter för att snabbt se hur företaget ekonomiskt ligger till.

SoftOne Ekonomi innehåller

  • Bruttovinstberäkning, redovisning/rapporter
  • Inläsning av dagskassafiler
  • Inläsning av fakturaunderlag för att skapa kundfakturor
  • EFH - inscanning och attestflöden för leverantörsfakturor
  • Elektronisk fakturanhantering
  • Importverktyg för ICA Online (fakturering till företagskunder)

Mer om SoftOne Ekonomi>

Mer om elektronisk fakturahantering och automatiskt attestflöde>

Mer information?

Fyll i - så kontaktar vi dig!

Demo och konsultation

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri demo och konsultation.

Boka nu