När tjänsten är rollbaserad...

I ett rollbaserat system som alla anställda jobbar i, men med olika behörigheter, skapas ett effektivt informationsflöde.

Via systemets olika roller kan du enkelt styra din personal till att göra det du vill att de ska göra.

Du har kontrollen, all input kommer från dina medarbetare.

SoftOne är ett rollbaserat affärs- och HR-system där alla på företaget har tillgång till de uppgifter och funktioner som behövs för att utföra uppgifterna enligt sin roll. Detta gör att SoftOne blir den naturliga kommunikationsvägen inom företaget.

Höj kvaliteten med självkontroll. I SoftOne finns det checklistor som kan anpassas till verksamheten och bifogas med exempelvis färdigställda ordrar med möjlighet till kundens signering i mobilen.

SoftOne har även ett intranät för gemensamma dokument såsom personalpolicy, brandregler, säkerhetsbestämmelser etc. Det är lätt att kommunicera från mobilen med enskilda medarbetare eller grupper genom SoftOne-mail.

Självklart får du notifieringar om viktiga aktiviteter i mobilen. Vid inloggning möts användaren av en för rollen skräddarsydd översiktspanel med förfrågningar om attestering av fakturor, tider, ledighetsansökningar samt nyckeltal över verksamheten bland annat.