In med det nya.

Glöm lokala och tunga servrar, nattliga körningar, programuppdateringar och ständiga säkerhetsbackuper. SoftOne ligger i molnet. Du kan fokusera på att förbättra och automatisera rutiner och processer. Göra bättre affärer helt enkelt.

"I SoftOne finns faciliteter för att automatisera flöden och funktioner utan användarna tappar kontrollen."

Du kan med en knapptryckning skicka iväg dina fakturor elektroniskt och på liknande sätt ta emot inkommande leverantörsfakturor. Med förenklade och automatiserade attestrutiner får verksamheten ett snabbt och smidigt flöde.

Vi eftersträvar att erbjuda en hög automatiseringsgrad i hela SoftOne, det vill säga man bara ser det som avviker, exempelvis vid attest av tider. I redovisningen finns högt automatiserade konteringsrutiner för att spara tid och åstadkomma avancerade fördelningar i olika konteringsdimensioner m.m.

SoftOne är ett kraftfullt verktyg med drag and drop för planering av personalen. Kommunikationen mellan planeringen och de anställda sker automatiskt och det är lätt att exempelvis byta pass mellan personer, rapportera sjukdom, semester etc. Samma enkelhet gäller för serviceverksamheter i orderplaneringen.

Kan lön bli enklare? När du planerar och attestera så slår detta direkt igenom i löneberäkningen, en av många fördelar med att ha ett enhetligt system. I vår unika gruppvy så får du en sammanställning där du kan följa lönekostnaden både per anställd, per avdelning och enhet eller totalt - utan att behöva avräkna perioden eller skriva ut en rapport.