SoftOne certifierar sig för ISO 27001

Camilla Lindberg

Som ett led i att uppfylla kraven i den nya EU lagen GDPR, General Data Protection Regulation, rörande hantering av personuppgifter, startar SoftOne arbetet för att ta fram ett ledningssystem för informationshantering enligt ISO 27001.  

SoftOne planerar att vara färdig med arbetet och vara certifierad enligt ISO27001 under juni månad 2017 och att formellt få auktorisationen under september 2017.

Den nya lagen GDPR gäller fr o m den 25 maj 2018 och innebär bl a viten som kan uppgå till upp till 4% av omsättningen om bryter mot densamma.

För ytterligare information: 

  • Håkan Lord, CEO SoftOne Group,  0771-556900
  • Per Lagelius, CEO Aptor, 0705-517279

Läs mer här om ISO 27001

Läs mer om Aptor