SoftOne möter ökade kundkrav med ISO 27001 certifiering

Camilla Lindberg

SoftOne har nu blivit certifierade inom ISO 27001, av många sett som den mest krävande standarden inom ISO-familjen. Under hela 2017 har SoftOne bedrivit ett omfattande internt program med syfte att uppnå ISO 27001-cerifiering.

Bakgrunden till att SoftOne valde att certifiera sig inom ISO 27001 var främst att hitta en metod för att systematisk förbättra informationssäkerheten i den egna koncernen samt att säkra att kraven i det nya EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR), rörande hantering av personuppgifter uppfylls.

 

”ISO 27001 är en hjälp att efterleva GDPR och en viktig kvalitetsstämpel som stöder SoftOnes mål att få branschens mest nöjda kunder” säger Håkan Lord, VD SoftOne Group". 

Läs mer