Umeå Taxi väljer SoftOnes molnlösning för Tid och Schema

Camilla Lindberg

Umeå Taxi har nu valt att gå över till SoftOne Tid och Schema. Genom investeringen kan de nu effektivisera sin Schemaplanering och automatisera Tidrapportering med Stämpelklocka i SoftOne.

 

Umeå Taxis möjliga vinster med SoftOnes lösning

  • Framtidssäker molntjänst
  • Planering/Schema och Tid i ett system!
  • Tidsbesparing med automatattester
  • Synkroniserad tidstämpling – fokusera enbart på avvikelser
  • Minskad administration 

För mer information, kontakta Affärsområdesansvarig Peter Arbin på SoftOne>

Om Umeå Taxi 

Umeå Taxi AB bedriver under varumärket Umeå Taxi person- och budtransporter inom Umeå Kommun. Organisationen är uppbyggd på 20 enskilda åkare. Medlemsåkerierna i Umeå Taxi AB är via avtal anslutna till bolaget som transportörer. Bolagets verksamhet utgörs av utveckling, marknadsföring och administration av de transporttjänster som erbjuds marknaden under varumärket Umeå Taxi.

Mer om Umeå Taxi>