Frågor & svar om GDPR

TA del av svaren på några av de vanligaste frågorna som rör den nya personuppgiftslagen,  GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018. 

Klicka på varje fråga för att visa svaret.

Du kan också ladda ned vår handledning som PDF här. 

Initialt kommer inte appen att autentisera mot Softone.Online med nya metoden. I framtiden kommer den dock göra det. Information om detta går ut när det blir aktuellt.
I SoftOne.Online-kontot så kan användaren byta användarnamn (dvs användarnamn för inloggning) men det påverkar inte användarnamnet i GO
Detta är en framtida möjlighet, men inget som kommer att vara aktuellt i närtid. Syftet med att kunna koppla ihop med ett externt autentiseringssystem såsom t ex Facebook eller framförallt mobilt bankid är att förenkla och i vissa fall stärka identifieringsförfarandet. Vissa företag vill ha möjligheten att kunna koppla användare till sitt AD så att man automatiskt är inloggad när man är inloggad på sin dator – s k single sign-on.
Ingen förändring kommer att ske i de installerade programvarorna dvs SoftOne Business, Professional och Lön. Som ni säkert redan vet så ansvarar ni för era egna personuppgifter och behöver därmed själva se över er säkerhethetspolicy såsom behörigheter, utskrifter, allmän hantering av känsliga personuppgifter osv
Våra servrar står på svensk mark. Vi använder en del tjänster i Microsofts Azure-miljö, men då är det servrar som står i Holland.
Om ni säger upp avtalet med oss lagras uppgifterna max 6 månader beroende på tid på året.
Om ni efter uppsägande av avtal skulle vilja att uppgifter lagras så måste ni aktivt begära det.
Detta är en framtida möjlighet, men inget som kommer att vara aktuellt i närtid. Syftet med att kunna koppla ihop med ett externt autentiseringssystem såsom t ex Facebook eller framförallt mobilt bankid är att förenkla och i vissa fall stärka identifieringsförfarandet. Vissa företag vill ha möjligheten att kunna koppla användare till sitt AD så att man automatiskt är inloggad när man är inloggad på sin dator – s k single sign-on.

 

 

Initialt kommer inte appen att autensiera mot Softone.online med nya metoden. I framtiden kommer den dock att göra det. Information om detta går ut när det blir aktuellt. 

I softone.online-kontot så kan användare byta användarnamn (dvs användarnamn för inloggning) men det påverkar inte användarnamnet i GO. 

Ingen förändring kommer att ske i de installerade programvarorna dvs SoftOne Business Professional och Lön. Som ni säkert redan vet så ansvarar ni för era egna personuppgifter och behöver därmed själva se över er säkerhethetspolicy såsom behörigheter, utskrifter, allmän hantering av känsliga personuppgifter osv.

 

 

Om ni säger upp avtalet med oss lagras uppgifterna max 6 månader beroende på tid på året.

Om ni efter uppsägande av avtal skulle vilja att uppgifter lagras så måste ni aktivt begära det.