Höstens Användarträffar för SoftOne GO

Välkommen till höstens informationsträffar för användare av SoftOne GO Affärssystem. 

Nya datum är nu satta med start i Stockholm och Göteborg. Träffarna är kostnadsfria. 

Du tar under dessa möten del av nyheter, ändringar och sånt som underlättar din vardag. Tid finns även för öppna frågor och diskussioner tillsammans med Monika Lindberg, Kvalitetsansvarig och SoftOnes VD Håkan Lord.   

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Plats: I såväl Stockholm som Göteborg håller vi träffarna i våra egna lokaler. 

Agendan 

  • Kort inledning 
  • Orderhantering
  • Fakturering
  • Reskontror
  • Hur är läget? 
  • Övrig ekonomi
  • Manualer och hjälp
  • Frågor och svar

Plats för våra träffar

  • SoftOne HK, Klarabergsvägen 23, Stockholm 
  • SoftOne, Gårdatorget 1, Göteborg