Utbildning i SoftOne Affärssystem & HR-system

Det finns många sätt att lära sig hur SoftOne fungerar, allt från egenstudier till organiserade utbildningar. Utbildningarna kan vara antingen lite kortare webbutbildningar uppkopplad vid egen dator eller klassrumsutbildningar hos oss. Klassrumsutbildningar hålls i vår utbildningslokal på Huvudkontoret i Stockholm. Det finns också möjlighet att boka en av våra duktiga konsulter för anpassad utbildning då vi kommer ut till er. Då brukar vi samtidigt passa på att finjustera systemet åt dig.


Kursutbud Hösten 2017

Följande utbildningar hålls under hösten

Du kan anmäla ditt intresse här>

SoftOne Affärssystem, Molntjänst

 • SoftOne GO Ekonomi, (leverantör, El. faktura, Redovisning, Kundresk.) Lärsal 9-16 den 1/11

SoftOne HR, Molntjänst

 • Grundkurs Tid & Planering/schema  Lärsalsutbildning
 • Fördjupning Tid & Bemanning Lärsalsutbildning
 • SoftOne Lön Lärsalsutbildning 

SoftOne Professional 

 • Grundkurs SoftOne Lön Lärsalsutbildning 
 • Fördjupning SoftOne Lön, Lärsalsutbildning 

 

Utöver våra utbildningar hålls även:

 • SoftOne Lön Årsskifte - För dig som arbetar som med planering, tid, lön eller HR 
 • SoftOne Lön Semestersårsskifte - För dig som arbetar som Löneadministratör 
 • SoftOne Dagen - För alla våra kunder med möjlighet att gå på en mängd utbildande seminarier under en och samma dag. Vi blandar externa och interna experter som delar med sig av sina kunskaper och handfasta tips och råd.  26/10 
   

Webbutbildning

I våra webbutbildningar deltar du från din egen dator. Det är enkelt att vara med och du kan ställa frågor, precis som vid våra klassrumsutbildningar.

Här kan läsa mer om våra webbutbildningar.