SoftOne Personalsystem

SoftOne ger dig en användarvänlig och kraftfullt administrativ lösning för hela din HR-process där du kan hantera anställningsuppgifter, schemaplanering, tid och lön i ett och samma system.  Detta ger dig dig förutsättningar för att förvalta och utveckla personalen samt driva HR-frågor på en strategisk nivå.  

System i molnet

SoftOne är byggt från grunden i molnet, vilket gör att alla anställda, administratörer och arbetsgivare enkelt kommer åt systemet vart de än befinner sig. Du slipper dessutom hantering av hårdvara, drift och uppdateringar, allt som behövs är en internet uppkoppling och dator eller smartphone. Detta ger dig en driftsäker och kostnadseffektiv lösning. 

Mer information?

Fyll i - så kontaktar vi dig

Tidrapportering

SoftOne Tid är ett användarvänligt system som förenklar tidrapporterings- och löneprocessen för både anställda och löneansvariga på företaget. Inrapportering av tid kan ske via webbgränssnitt, app i mobil eller läsplatta alternativt via digital stämpelklocka. 

Flexibel tidrapportering för anställda

De anställda kan rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator. Vid rapportering kan tiden läggas på olika projekt eller kostnadsställen. När alla tider har attesterats är underlaget för lön, per automatik, färdigt. Systemet kan integreras med både SoftOne Lön och de flesta andra ledande lönesystem på marknaden. Tid kan med fördel kompletteras med SoftOne Stämpelklocka

Mer om SoftOne tidrapportering> 

Film om tidrapportering>

Bemannings- och Schemaplanering

Med SoftOne får du ett lättarbetat och intelligent verktyg för bemannings- och schemaplanering. Ett verktyg som ger dig möjlighet att fördela dina resurser baserat på produktions-, jobb och aktivitetsbehov. Dessutom ser du preliminär lönekostnad redan vid resursplaneringen. 

Schemaläggning - din resursplanering

Schemahanteringen är systemets kärna. Arbetspass planeras för både fast anställda och andra resurser. Administratören har en god översikt i ett tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner. Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt och finns det ett schema med specifika krav på olika kompetenser och arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal och extrapersonal. Likväl ingår det verktyg för frånvaro och ledighetsansökningar.  

I SoftOne Bemmaning ingår även verktyg för Behovsanalys, Kompetenskartläggning - GAP Analys. 

Med rätt bemanning uppnår du:

 • Kortare väntetider/optimerad produktion
 • Ökad service kvalitet och nöjdare kunder
 • Mindre stress och jämnare arbetsbelastning - nöjdare anställda
 • Lägre kostnader som ger bättre resultat

Vi erbjuder

 • Schemaläggning
 • Tidrapportering
 • App för anställda
 • Ekonomi
 • Lön/löneoutsourcing

Effektiv app

 • Kommunikationsverktyg
 • Personal kan byta pass
 • Matchning mot kompetens
 • Extrapersonal kan ta pass
 • Tidrapportering