SoftOne Outsourcing lönehantering

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag. Vi hanterar löner i Sverige, Finland och Norge, vilket gör att företag med verksamhet i hela skandinavien kan få en samlad lönehantering.

Väljer du att låta oss sköta din löneadministration, får du tillgång till vårt moderna lönesystem, utan investering och löpande kostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up - det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Personlig outsourcing av lön med hög kvalitet

SoftOne Outsourcing Lön är ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna för många av våra kunder. Vi tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid, men vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer. Du kan lägga fokus på dina affärer och medarbetare. 

Outsourca hela eller delar av din lönehantering

Du kan välja mellan att överlåta hela eller delar av lönehanteringen till oss. Behöver du hjälp under en begränsad tid, t.e.x. vid föräldraledighet eller en organisationsförändring, fungerar det lika bra som ett upplägg på längre sikt.

Intresseformulär: Outsourcing Lön

Fyll i formuläret - så kontaktar vi dig