Utbildning i SoftOne Affärssystem & HR-system

Det finns många sätt att lära sig hur SoftOne fungerar, allt från egenstudier, skriven dokumentation till att delta i organiserade utbildningar. Utbildningarna kan vara antingen webbutbildningar där du deltar vid din egen dator, eller klassrumsutbildningar. De flesta klassrumsutbildningar håller vi i vår ändamålsenliga utbildningslokal på vårt kontor i Stockholm. Du kan också boka en av våra konsulter för en personlig utbildning hos dig, då brukar vi samtidigt passa på att finjustera systemet åt dig.


Kursutbud våren 2017

Följande utbildningar hålls under våren

Du kan anmäla ditt intresse här>

SoftOne Affärssystem, vår Molntjänst

 • Redovisning Lärsalsutbildning februari, Webutbildning april
 • Leverantör- och Kundreskontra Lärsalsutbildning i februari, maj
 • Fördjupning Order för Hantverkare  Webutbildning februari , 1/2-dag

SoftOne Affärssystem Klient-server

 • Grundkurs SoftOne Professional Lärsalsutbildning mars

SoftOne HR, vår Molntjänst

 • Grundkurs Tid & Planering/schema  Lärsalsutbildning februari, maj
 • Fördjupning Tid & Bemanning Lärsalsutbildning april, 1/2-dag em 
 • SoftOne Lön Lärsalsutbildning januari, mars, maj 

SoftOne Lön, Klient-server

 • Grundkurs SoftOne Lön Lärsalsutbildning 1 dag mars
 • Fördjupning SoftOne Lön, Lärsalsutbildning 2 dagar mars

 

Utöver våra utbildningar hålls även:

 • SoftOne Lön Årsskifte - För dig som arbetar som med planering, tid, lön eller HR 
 • SoftOne Lön Semestersårsskifte - För dig som arbetar som Löneadministratör 
 • SoftOne Dagen - För alla våra kunder med möjlighet att gå på en mängd utbildande seminarier under en och samma dag. Vi blandar externa och interna experter som delar med sig av sina kunskaper och handfasta tips och råd. Datum för 2017 meddelas senare.
   

Webbutbildning

I våra webbutbildningar deltar du från din egen dator. Det är enkelt att vara med och du kan ställa frågor, precis som vid våra klassrumsutbildningar.

Här kan läsa mer om våra webbutbildningar.