Utbildningar: HR-system

Det finns många sätt att lära sig hur SoftOne fungerar, allt från egenstudier med film och skriven dokumentation till att delta i organiserade utbildningar. 

Genom att använda våra lösningar på bästa möjliga sätt, får du ett arbetsflöde som effektiviserar din vardag och ger dig rätt beslutsunderlag.