Fördjupning Tid & Planering/Schema

På fördjupningskursen för Tid & Planering/Schema vänder vi oss till dig som idag arbetar som administratör och vill få en djupare förståelse för att effektivisera och optimera. Vi går igenom flödet men samtidigt på djupet i delar som tidavtal, schemaläggning, mertid och övertid samt tipsar om lämpliga inställningar, rapporter och visar på smarta funktioner.

Innehåll

Förändring av attestroller
- Förståelse för Anställdakategorier

Tidavtal
- Hur dessa fungerar
- Koppling mot anställd
- Koppling mot regelverk

Schemaläggning med schematyper
- Hur kan man nyttja schematyper
- Koppling mot regelverk
- Koppling mot regelverk

 

Målgrupp
Utbildningen passar dig som vill lära dig på djupet och idag arbetar med administration och
SoftOne HR - Tid & Planering/Schema

Produkt: SoftOne (molntjänst)

Kurslängd: 4 timmar lärsalsutbildning 

Kurstyp: Lärosalsutbildning

Övrig information
I avgiften ingår fika och kursdokumentation.

Kursdatum och anmälan - Fördjupning Tid & Planering/Schema

Anmälan senast 1 april. Anmälan stängd

Priset på 1950 kr/deltagare är angivet exklusive moms.
Anmälan är bindande (men det går bra att skicka en annan kollega). Vi reserverar oss även för ändring av tid och plats.

Utbildningen hålls i SoftOne utbildningslokal på Klarabergsgatan 23, Stockholm.


Ange datum för när du vill delta*