SoftOne GO – Ett komplett affärssystem för tillväxt

Affärssystem för Försäljning, Ekonomi, Schemaplanering och Lönehantering i ett och samma system

Modulerna i SoftOne GO

Använd hjulet för att lära dig mer om de olika modulerna och funktionerna i SoftOne GO!
Ökad effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft

SoftOne® GO är ett ledande, komplett och flexibelt affärssystem, utvecklat med kundens behov i fokus. Systemet är ett modulbaserat, vilket innebär att du bara köper de delar du behöver och företaget kan enkelt börja växa tillsammans med systemet. SoftOne Go är också ett molnbaserat affärssystem, vilket skapar tillgänglighet oavsett plattform.

Affärssystem moduler

Vissa använder några av våra moduler, andra använder alla. Ett system att växa med helt enkelt. Oavsett hur du väljer att jobba med oss är vår vision att erbjuda marknadens bästa affärssystem som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för våra kunder, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Affärssystem i molnet

Med lång erfarenhet och ett partnerskap med våra kunder har vi utvecklat en helhetslösning där man kan sköta allt på ett och samma ställe i molnet.  Allt som krävs är en inloggning. Med skräddarsydda roller i programmet kan alla anställda få en egen inloggning med åtkomst till den information som de behöver.

Boka demo

SoftOne GO är affärssystemet som skapar förutsättningar för din tillväxt. Boka en förutsättningslös demo och ta reda på möjligheterna för dig.

Varför SoftOne GO?

  • Molnbaserat och plattformsoberoende för total tillgänglighet
  • Komplett och modulbaserat affärssystem
  • Anpassat för bransch och roller inom företaget
  • Automatiserade flöden och API-kopplingar för full integration
  • Användarvänlig app med enkelt gränssnitt

Plattformen SoftOne GO

Affärssystemet SoftOne GO vilar på en plattform fylld av stöd och funktionalitet för att du ska lyckas i ditt arbete. Plattformen är tillgänglig via webb och mobilapplikation och vilar på ett ständigt uppdaterat stöd av regelverk.

Kommunikation

Kommunikation är ett viktigt verktyg och funktionaliten för kommunikationsstöd genomsyrar hela systemet. I SoftOne GO finns en rad kommunikationsverktyg som underlättar kommunikationsflödet inom organisationen men också säkerställer att du är uppdaterad på de senaste nyheterna och aktiviteterna du har framför dig. Du kan samla kommunikationsunderlag i dokumenthanteringen vilket gör att de alltid är lättillgängliga för dig och övriga medarbetare. Du kan använda kommunikationsverktygen såväl på webben som i mobilappen.

SoftOne GO är ett affärssystem som skapar delaktiga medarbetare

Med skräddarsydda roller i programmet kan alla anställda få en egen inloggning med åtkomst till den information som de behöver. Du kan skriva och ta emot mejl och kontakta dina kollegor individuellt eller gruppvis. Det skapar ett effektivt och och tydligt kommunikationsflöde inom företaget utan att du behöver gå utanför systemets gränser.

I vår Nyhetssektion kan du lägga upp nyheter som rör ditt företag. Dessa blir tillgängliga för alla inom organisationen.

SoftOne App – Allt du behöver i mobilen 

Appen är anpassad utefter din roll inom företaget. Appen är också anpassad utefter din bransch och de uppgifter som behöver skötas på språng.

För dig som till exempel arbetar inom hantverksbranschen kan du bland annat hantera dina ordrar, kunder, fakturor, checklistor samt registrera artiklar och material. Du kan också samarbeta smidigt med dina kollegor och klarmarkera såväl artikelrader som hela projekt. Du kan reservera artiklar och hantera lager direkt i appen. Du kan också registrera din tid och få din lönespecifikation.

För dig som till exempel arbetar inom detalj- eller dagligvaruhandeln kan du som chef t.ex. hantera ledighetsansökningar, skicka interna mejl och dokument samt lägg till nytt pass där du kan se vilka anställda som är tillgängliga, har rätt kompetens och inte bryter mot arbetstidsregler. Som anställd kan du se ditt schema, ansöka om extrapass och anmäla frånvaro eller ansöka om ledighet. Det är också lätt att ta kontakt med dina kollegor och att ta del av information från företagets intranät såsom viktiga dokument såsom personalpolicy och brandregler. Du kan även följa dina semestersaldon och få tillgång till din lönespecifikation på ett säkert sätt.

I vårt Filarkiv kan du spara dokument som är generella för hela din verksamhet och din personal. Du får översikt över dina dokument via en mappstruktur som du själv kan ställa in utefter dina behov. Självklart når du dina dokument såväl på webben som i appen.

Du kan också ladda upp och koppla dokument till specifika funktioner i systemet, t.ex. dokument kopplade till en specifik anställd eller en specifik order.

Med SoftOne GO kan du få notiser när du har fakturor att attestera, får in ett nytt uppdrag eller får ett internt meddelande. Det hjälper dig att hålla dig uppdaterad kring de senaste händelserna för din verksamhet, planera din tid och säkerställer att du inte missar något viktigt.

Analys

SoftOne GO Analys är ett verktyg som ger dig underlag som hjälper dig att få en överblick och ta rätt beslut för din verksamhet. I hela systemet finns genomgående spårbarhet vilket innebär att du kan klicka dig ned till ursprungstransaktionen var du än utgår ifrån.

Du kan få ut statistik för avtal, offert, order och fakturering. Det är ett kraftfullt verktyg för att få ut t.ex. information om 10-i-topp-lista över försäljningen, vilka kundgrupper som köpt en viss produkt eller en kunds försäljning för TG och TB.

Du hittar även drillbara rapporter där kan stega dig ned hela vägen till underliggande verifikatet. Där kan du antingen se balansrapporter eller resultatrapporter.

I sektionen “Hur är läget” får du en överblick över din ekonomiska status, såsom utestående kundbetalningar, leverantörsfakturor att betala och ROT-avdrag du har ansökt om.

I Kundcentralen får du all information om kunden samlat på ett ställe, t.ex. uppgifter om utestående fakturor, vad kunden handlat för etc. Därutöver kan du enkelt automatiskt skapa en order om du har kunden på telefonen.

För dig som använder den nya funktionen försäljningsbudget och inläsning av din försäljning kommer nu kunna se nyckeltal i schemaplaneringen. Du kommer därmed kunna planera löneprocent, LPAT och FPAT betydligt smidigare.

Med hjälp av panelerna får du en överblick över t.ex. pågående uppdrag, fakturor att attestera eller karta med GPS-koordinering över var dina medarbetare befinner sig.

Användare & Roller

Alla användare i systemet tilldeleas en behörighet baserat på deras roll och arbetsuppgifter. Oavsett om du är anställd, chef eller systemadministratör arbetar du i samma system, men ser bara det du ska se. Detta skapar en transparens, effektivitet och deltaktighet som är viktig för organisationen.

Systemet byggs upp utefter hur er verksamhet är organiserad. Användare och kontaktuppgifter samlas på ett ställe och struktureras utefter er organisationsstruktur.

Med en inbyggd hierarkisk ekonomisk struktur för kedjor och filialer kan verksamheten ta tillvara på styrkan av såväl central som regional och lokal överblick och styrning. Enkelt beskrivet är det ett sätt att sätta upp den organisatoriska strukturen som underlättar administrationen och uppsättningen av systemet vilket gör SoftOne GO lätthanterligt.

Den organisatoriska och ekonomiska strukturen är sammanflätad och bygger på en kontohierarki. Uppsättningen gör det enkelt för företag med många enheter att filtrera och söka på anställd, scheman och arbetspass.

Denna struktur möjliggör ett enhetligt arbetssätt och uppfyllande av regelverk inom samma verksamhet vilket förenklar administrationen. Organisationsstrukturen möjliggör också utlåning av personal mellan filialer och butiker på ett tydligt sätt.

Online Support

Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för dig att arbeta i systemet. Med SoftOne GO är hjälpen alltid nära. Vi har flera tillgängliga kontaktkanaler och ett bibliotek av användarstöd.

SoftOne Akademi är din kunskapsbank för allt som gäller SoftOne GO. Här har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne GO. Titta på våra instruktionsfilmer, läs våra handböcker eller uppdatera dig kring de senaste uppdateringarna i våra releasenyheter. Du hittar SoftOne Akademi under Akademihatten till höger inne i systemet.

Inne på de olika funktionssidorna i systemet hittar du hjälptexter med utförliga instruktioner för de olika funktionerna. Du hittar dem under frågetecknet inne i systemet.

I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I våra Releasenyheter kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release.