SoftOnes ansvar

Inför grunduppsättning

Projektledare eller ansvarig konsult skickar frågeformulär till kund inför uppsättningen av SoftOne GO Affärssystem. Datum och tider för projektet bokas i samband med denna kontakt.

Konsulttid

SoftOnes konsultarbete

 • Projektledare eller ansvarig konsult går tillsammans med kunden igenom hur GO Affärssystem ska sättas upp enligt frågeformuläret som fyllts i av kunden. Utifrån detta genomför konsulten grunduppsättningen.
 • Konsulten sätter även upp ett demobolag om kunden så önskar.

Vid den tekniska driftsättningen kan SoftOne importera följande information till GO Affärssystem:

Formatet ska vara Excel eller textfil.

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Artiklar
 • Struktur i artikelregistret sätts upp
 • Aktivering av EDI och avtal med grossister
 • Aktivering av SoftOne Mobil
 • Kontoplan
 • Verifikationer via SIE-fil
 • Kund- eller leverantörsfakturor läses ej in

Inläsning sker endast till de funktioner kunden beställt till GO Affärssystem, och sker under förutsättning att materialet inkommit till SoftOne i tid.  Se kundens ansvar.

Utbildning efter driftsättning

 • Genomgång med kundens systemadministratör
 • Allmänt om systemet och var olika rutiner och funktioner finns

Utbildningen avser de moduler kunden beställt

 • Inställningar och regelverk
  • Genomgång av inställningar
  • Justeringar av inställningar och regler görs löpande under utbildning.
 • Fakturering
  • Offert
  • Order
  • Faktura
  • Artikel
  • Kund
  • Import/export
  • Rapporter
  • Inställningar
 • Ekonomi
  • Redovisning
  • Leverantör
  • Kund
  • Import/export
  • Rapporter
  • Inställningar
 • Administration

Konsulten överlämnar övningsuppgifter som kan utföras i demobolaget

 

Kundens ansvar

Före uppsättning

 • Kunden ska senast 3 arbetsdagar innan det första överenskomna datumet för uppsättningen ha skickat det ifyllda frågeformuläret till SoftOnes konsult
 • Kunden ska ha SIE-filer från befintligt system tillgängligt för inläsning i GO Affärssystem
 • Aktuella rabattbrev, kundnummer och prislistor från grossister ska finnas tillgängligt för SoftOnes konsult
 • Kundens logotyp ska finnas tillgänglig för SoftOnes konsult

Efter uppsättning

 • Sätt av extra tid för att bekanta er med det nya systemet. Normalt så tar administrationen lite längre tid än vanligt i början då hanteringen är ny.
 • Kunden ansvarar för att kontrollera att kontering, nummerserier, kund- och leverantörsregister, momskonton, SIE-fil och att övriga inlästa uppgifter är korrekta.
 • Minst ett uppföljningsmöte skall vara inplanerat med SoftOne konsult ca två veckor efter uppstart.