Årets Medarbetare 2019

Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets medarbetare. I år valdes Karl Kirkevold, Productspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ) och Cia Tengman, Verksamhetskonsult på SoftOne Sverige AB.

Utmärkelsen ”Årets medarbetare” går till två personer som visat prov på ledarskap och utgör interna förebilder samt har genomfört ett exceptionellt och viktigt arbete inom SoftOne Group under innevarande år. Utnämningen handlar om att värdesätta personer som ”brinner” för att förbättra produkten eller tjänsten med kunden i fokus. Dessa personer gör även ”det lilla extra” såväl internt som externt och ser lösningen som en del i helheten, de tar värdefulla initiativ och ser alltid till kundens bästa.