Frågor och svar om SoftOnes utvecklingsprocess med Jimmy Sigwid

Vad är din roll på SoftOne?

Jag är Utvecklingschef och har ett team på nio duktiga full-stack utvecklare.

Vad är din målsättning med SoftOne GO?

Utifrån mitt perspektiv är min främsta målsättning att det ska vara en stabil tjänst som våra kunder upplever håller genomgående hög kvalitet. För att
uppnå vår målsättning är vi snabba och lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Vi ska också klara en stark tillväxt där vi kan hantera större datamängder och fler kunder med vidhållen kvalitet.

Hur arbetar ni på utvecklingsavdelningen?

Vi arbetar utefter ett av de vanligaste agila ramverken, SCRUM, med så kallade sprintar som löper om två veckor. Vårt arbetssätt möjliggör att vi kan leverera ofta och hela tiden kan göra inkrementella finjusteringar av systemet baserat på kunders behov, feedback och sådant som händer i omvärlden. Stora features lanseras ofta i samarbete med pilotkunder. Vi har kontinuerlig testning i sprintarna och involverar stora delar av företaget i testningen.

Fokuset är viktigt i utvecklingen då vi aldrig vill tumma på vår kvalitet och ständigt arbeta mot vår vision; att utveckla Nordens ledande kompletta affärssystem.

Hur ofta uppdateras systemet?

Vi har releaser varannan vecka med viss anpassning för semestrar och helgdagar. I genomsnitt rör det sig om cirka 23 releaser per år. Vi tar fram
dokumentation om alla nya funktioner och förändringar i våra Relasenyheter. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla kunder att läsa dem för att man
ska kunna utnyttja systemet på bästa sätt.

Hur hanteras kundönskemål?

Önskemål kommer in från flera olika håll. En stor del av önskemålen kommer via supporten och våra säljare. Men vi har även andra sätt att få in önskemål såsom referensgrupper och specifika workshops. De prioriteras för att säkerställa att nyttan maximeras för så många kunder som möjligt.