SoftOne GO för Hemköp

Inom samarbetet mellan Axfood och SoftOne erbjuds Hemköpsbutiker ett HR-system för Schemaplanering, Tidrapportering och Bemanning

SoftOne GO skapar en unik möjlighet för handlare att arbeta på ett likvärdigt sätt inom hela Hemköpskedjan. Det ger dig som Hemköpsbutik ett effektivt verktyg för hantering av personal, där du alltid har full översikt över din butik.

Med SoftOne GO får du ett modernt och lätthanterligt verktyg, där medarbetarna kan sköta all administration på datorn eller i appen på valfri plats – i butiken, hemma eller på kontoret. Det blir också väldigt enkelt att få kontakt med medarbetarna även utanför arbetsplatsen. Via appen kan man sköta all kommunikation avseende schema och planering, med sina chefer och kollegor. Förändringar i schemat skickas automatiskt som notiser.

SoftOne GO hjälper dig att spara tid och ger dig möjlighet till bättre lönsamhet. Du kan börja i liten skala och utöka lösningen efter behov.

I SoftOne GO behöver du bara lägga in uppgifterna på ett ställe – sen synkas informationen med samtliga delar i systemet. Du har därför alltid helt uppdaterad information till hands och frigör därmed både tid och pengar!

Vad gör SoftOne GO unikt?

– Utvecklat specifikt för dagligvaruhandeln
– Samtliga funktioner är helt integrerade med varandra
– Du får tillgång till branschspecifik Support
– Molntjänst
– Du kan skala upp eller ner allt efter behov

Några av fördelarna för din Hemköpsbutik

  • Helintegrerad app med pushnotiser

  • Används av fler än 300 butiker inom Axfood idag

  • Roller och behörigheter redan framtagna för Hemköp, med olika vyer för medarbetare och administratör

  • Möjlighet att läsa in försäljningsbudget som underlag för bemanning

  • Bemanningsoptimering

  • Integrationer med flertalet andra system inom Axfood

  • Integration mot lön

Hemköps-erbjudande

En väl fungerande schemaplanering är hjärtat i en lösning för Tid och Bemanning. Med SoftOne GO får du ett planeringsverktyg för hela flödet från budget till grundschema, arbetsschema och planerat utfall i en och samma vy. Nyckeltal finns tillgängliga liksom prognoser som kan ändras under tiden du planerar för ändringar eller söker ersättare.

Läs mer

Närvaroregistrering eller avvikelseregistrering? I SoftOne GO kan du hantera båda sätten att registrera den arbetade tiden som är underlaget för löneutbetalningen.

Läs mer

Skicka enkelt filer med tidstransaktioner mellan SoftOne GO och det lönesystem ni använder.

Tilläggstjänster

Modulen ekonomi innehåller alla väsentliga delar för din butiks ekonomihantering. Funktioner som ingår är t.ex. Redovisning med bruttovinstrapporter,  Elektronisk fakturahantering, Kund- och leverantörsreskontra, Inventariehantering och Koppling till kassan.

Funktionerna är väl integrerade med övriga moduler, så som fakturering och tid. Underlaget till redovisningen till exempel, innehåller en komplett uppsättning med rapporter för bruttovinstredovisning anpassad efter Hemköps standard och genereras automatiskt utifrån vad som händer ute i den dagliga verksamheten.

SoftOne GO innehåller ett komplett paket med rapporter för bruttovisntredovisning anpassat enligt Hemköpsstandard.

Det är lätt att importera dagskassefiler och kundfakturor för fakturering från kassasystemet.

Läs mer.

Det är lätt att komplettera SoftOne GO Schema, Tid och Bemanning med SoftOne GO Lön som är en naturlig del i HR-lösningen. Tack vare den integrerade löneberäkningen så är lönen i vissa fall klar när du lagt schemat. I andra fall så uppdateras löneberäkningen dag för dag med automatik utan att du behöver göra något. Ett annat plus är att vi har tagit bort det traditionella årsskiftet, det är bara att arbeta vidare.
Läs mer

Låt SoftOne vara din löneavdelning. Väljer du att låta oss sköta din löneadministration får du tillgång till vårt moderna lönesystem, utan investeringskostnader. Du behöver inte tänka på att uppdatera systemet och göra back-up – det sköter vi, tillsammans med anpassningar och speciella rapporter.

Läs mer

Ramavtal

SoftOne har ett samarbetsavtal med Axfood avseende molntjänsten SoftOne GO med Tid, Schema och Bemanning, med syfte att erbjuda både koncernen, helägda butiker såväl som franchisetagare med ett effektivt arbetsverktyg. Mer om ramavtalet.

Samarbete SoftOne och Axfood

Axfood nyttjar molntjänsten SoftOne GO för alla sina egenägda butiker i ett nära samarbete med SoftOne.  Tjänsten och funktionaliteten utvecklas kontinuerligt inom ramen för samarbetet.

380

Axfood-butiker anslutna till SoftOne GO.

Så här jobbar våra Hemköpsbutiker

SoftOne GO är en moduluppbyggd molntjänst och det är enkelt att komplettera med moduler utifrån verksamhetens behov. Många av våra kunder börjar med SoftOne GO Schema, Tid och Bemanning medan andra butiker börjar med SoftOne GO Ekonomi. Här kan du läsa mer om hur andra Hemköpsbutiker arbetar med SoftOne GO.

”Största fördelarna med SoftOne GO är att allt är integrerat. Så fort man gör en ändring, till exempel i schemat, i ett av systemen så uppdateras det i alla andra. Det gör det lättjobbat och bekvämt. Plus att innan var jag bunden till att göra allt jobb på butiksdatorn – nu kan jag gå in och justera var jag än befinner mig. ”

Säger handlare Magnus Persson, ”Gesters” Hemköp i Västertorp.

Vill du veta mer?

Har du frågor om SoftOne GO och våra lösningar för Hemköp? Kontakta oss så får du mer information om möjligheterna med  affärssystemet för din butik!

Här är ett urval av nyheter från och för Hemköp-butiker anslutna till SoftOne GO

Hemköpbutikerna får en ny handlartjänst

, ,
Inom kort lanseras en ny handlartjänst med fokus på SoftOne GO, med eller utan Axfoods redovisningscenter. I handlarbutiken “Gesters” i Västertorp ser man bara fördelar med SoftOne GO. Magnus Persson har haft SoftOne GO sedan 1 februari 2020. Här berättar han om sina upplevelser.

Ett stort tack till Coronakrisens ”osynliga” hjältar

, , , ,
I en artikel i VI beskrivs matvarubutikernas personal som osynliga hjältar som dag efter dag går till sina butiker och, utan skyddskläder, ser till att de väsentliga livsmedelsprodukterna vi alla behöver finns tillgängliga och samtidigt möter tusentals presumtivt smittade kunder. De som inte har möjlighet att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendation att arbeta hemifrån utan behövs på plats. För oss på SoftOne är ni i allra högsta grad synliga och vi vill instämma med artikelförfattaren och uttrycka vår stora tacksamhet för det arbete ni gör.
Sara Andersson är Personalansvarig på Hemköp och har hand om personalens tid- och lönerapportering.

Sara Andersson på Hemköp Nordenskiöldsgatan och Doktor Fries Torg tycker SoftOne GO är ett smidigt och lättjobbat system

, ,
Sara Andersson är uppväxt med Hemköp och hela familjen arbetar tillsammans. Såväl hennes pappa, som tog över sin första butik 1978 och idag äger de två butikerna, mamman och brodern arbetar i butikerna. Totalt har de 50 anställda och när vi talas vid håller Sara precis på att lägga sommarschemat i SoftOne GO.