ICA Supermarket Lycksele väljer SoftOne GO

ICA Supermarket Lycksele, har gått över till SoftOnes lösning.

ICA Supermarket Lycksele väljer SoftOne Schema, Tid och Behovsoptimering enligt ICAs ramavtal.Med SoftOne GO Molntjänst kan butikerna spara betydande personalkostnader, minska administrationen och förenkla för såväl de anställda som cheferna i det dagliga arbetet.