Jimmy Sigwid, ny CTO på SoftOne Group

,

Jimmy Sigwid, CTO i SoftOne Group och utvecklingschef SoftOne Application och Håkan Lord, CEO SoftOne Group

Jimmy Sigwid började den 8 oktober som ny CTO för SoftOne Group och tillika utvecklingschef för det helägda dotterföretaget SoftOne Application AB. Jimmy som ingår i koncernledningen blir chef för utvecklingsavdelningen och planerar att med sina erfarenheter av SCRUM och Kanban att verka för att ytterligare höja effektiviteten i utvecklingsprocessens tvåveckorssprintar. Målsättningen är att höja kvaliteten ytterligare i leveranserna till kunderna.

läs mer här: