SoftOne för ICA

Med ramavtalet för ICA får du ett HR-system som innehåller Schemaplanering, Tidrapportering och Bemanning.

Ramavtalet ger dig som ICA-butik ett effektivt verktyg för arbetsledning och där du alltid har kontroll på dina kostnader. Väljer du att addera till Löneberäkningen får du inte bara en helhetslösning där du aldrig registrerar samma uppgift två gånger utan också marknadens modernaste lönelösning där lönen kan vara klar redan när du gjort schemat.

SoftOne erbjuder även Ekonomi med elektronisk fakturahantering, redovisning, reskontror och fakturering.

Det betyder att du har en leverantör, vilket förenklar din vardag och ger dig kostnadsfördelar. Våra system har utvecklats i samråd med ICA, vilket gör att de innehåller funktioner speciellt anpassade för ICA, som exempelvis importverktyget för ICA Online (fakturering till företagskunder) och integrationer med kassasystemet StoreOffice.

Anpassad funktionalitet

1
2
3
4
5
SoftOne GO Affärssystem för hantverkare och installatörer skapar ökad mobilitet.
1

GDPR-säkrat

2

Alltid uppkopplad mot ICAs kassasystem

3

Stödjer gällande kollektivavtal

4

Användarvänligt gränssnitt i App

5

Rollbaserat system
Olika vyer för medarbetare och administratör i App.

ICA-paketet

Schemaplanering

Tidrapportering

Bemanning

Integration med ICA Butikslön

Skicka enkelt filer med tidstransaktioner mellan SoftOne GO och ICA Butikslön, vilket förenklar lönearbetet för alla inblandade, såväl butiken som ICA Butikslön.

ICA-online

Integration med ICAs onlinehandel

Specialanpassad integration med ICAs onlinehandel för fakturering via SoftOne GO som förenklar administrationen och automatiserar faktura- och betalningsflödet.

Ekonomipaketet

Redovisning

  • SoftOne GO innehåller ett komplett paket med rapporter för bruttovisntredovisning anpassat enligt ICA’s standard.
  • Det är lätt att importera dagskassefiler och kundfakturor för fakturering från kassasystemet StoreOffice.

Läs mer

Elektronisk leverantörsfakturahantering

Automatisering av flödet för leverantörsfakturor, alltifrån tolknig av inkommande fakturor till attest och slutlig betalning.

Läs mer

Fakturering

Möjligheten att skicka fakturor automatiskt via pdf och email alternativt att kunna koppla på InExchange affärsnätverk för elektronisk fakturering.

E-fakturering i enlighet med PEPPOL - lagkrav fr.o.m. 1 april 2019

Från och med 1:a april 2019 är det lagstiftat för alla myndigheter och statliga verksamheter att kunna ta emot e-fakturor. Det betyder att du som företagare som fakturerar offentlig sektor måste skicka e-fakturor. E-fakturorna ska följa den europeiska standarden PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line. SoftOne GO följer alla de nya kraven för e-fakturor enligt PEPPOL-standarden via vårt partnerskap med InExchange. Läs mer här.

Tilläggstjänster

SoftOne GO Lön

Det är lätt att komplettera SoftOne GO Schema, Tid och Bamanning med SoftOne GO Lön som är en naturlig del i HR-lösningen. Tack vare den integrerade löneberäkningen så är lönen i vissa fall klar när du lagt schemat. I andra fall så uppdateras löneberäkningen dag för dag med automatik utan att du behöver göra något. Ett annat plus är att vi har tagit bort det traditionella årsskiftet, det är bara att arbeta vidare.
Läs mer

Outsourcing av lön

HR-stöd

Här delar andra ICA-butiker sina upplevelser av SoftOne GO

Ramavtal

SoftOne har tecknat ett ramavtal med ICA Sverige avseende molntjänsten SoftOne GO HR med Tid, Schema och Bemanning, med syftet att förse ICA-butikerna med ett effektivt verktyg. Mer om ramavtalet

Sedan 2003 har SoftOne även ett ramavtal med ICA gällande Ekonomi som främst inkluderar Bruttovinstredovsning, Fakturering och Leverantörsfakturahantering.

250

SoftOne GO-anslutna butiker just nu. Vi har även ett hundratal butiker som nyttjar våra Client Server-system som stegvis uppgraderar till vår molntjänst SoftOne GO.

Så här jobbar våra ICA-butiker

Många av våra kunder börjar med SoftOne GO Schema, Tid och Bemanning medan andra butiker börjar med SoftOne GO Ekonomi. SoftOne GO är en moduluppbyggd molntjänst och det är enkelt att komplettera med moduler utifrån verksamhetens behov. Här kan du läsa hur andra ICA-butiker arbetar med SoftOne GO.

Best Practice: Referensgrupp för Schema, Tid och Bemanning

SoftOne och ICA Butikskonsult arbetar med en referensgrupp bestående av personal- och ekonomichefer från ICA Kvantum Flygfyren, ICA Kvantum Stop/Arninge, ICA Kvantum Linköping, ICA Kvantum Flen och ICA Maxi Solna. Syftet med referensgruppen är att skapa en plattform för att diskutera önskemål, nya funktioner och förbättringsåtgärder med målet att maximera nyttan med de SoftOne GO-moduler som ICA använder.

Best Practice: Referensgrupp för Ekonomi

En motsvarande referensgrupp inom Ekonomi fokuserar på redovisning, faktura och betalningsflöden, med mera. Syftet är att vidareutveckla och ytterligare förenkla och automatisera ekonomiprocesserna. Mötena sker kvartalsvis och resulterar i ett värdefullt erfarenhetsutbyte runt hur olika butiker tar tillvara på digitaliseringen och nyttjar funktionaliter och features på bästa sätt utifrån sina processer. I denna grupp ingår representanter från ICA Kvantum Flygfyren, ICA Maxi Haninge, ICA Maxi Linköping och ICA Maxi Lindhagen.

Varför valde ni att samarbeta med SoftOne? 

Vi behövde ett system som svarade mot våra kriterier: modernt, molnbaserat, pedagogiskt och lätthanterligt för butikerna. Det finns många system, men efter en noggrann process valde vi SoftOne och deras molntjänst SoftOne GO.

Från Jenny Nordin, ICA tilläggstjänster

Jenny Nordin, Ica Tilläggstjänster.
Stöd när det gäller Bemanning.

ICA Tilläggstjänster Bemanning

Klicka på knappen för att se hur bemanningslösningen fungerar.

Boka en förutsättningslös demo!

Har du frågor om SoftOne GO och våra lösningar för ICA? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon och få information om möjligheterna med  affärssystemet för din butik.

Mer information

Att vara kund hos SoftOne

Filmer