Molnteknologin har öppnat upp nya möjligheter och frigjort tid för Rijad Smaljovic

Rijad Smajlovic delar sin digitaliseringsresa

Rijad Smajlovic delar med sig av sin digitaliseringsresa och fördelarna som det nya arbetssättet har medfört.

Rijad Smajlovic är Customer Success Manager på SoftOne, en roll som passar honom perfekt där han får kombinera sin kunskap och erfarenhet inom ekonomi med kundrelationer. Hans huvuduppdrag kan enkelt beskrivas som att förenkla och förbättra arbetssätt och resultat för SoftOnes kunder, något som är viktigare nu än någonsin.

SoftOnes äldre client server-system, SoftOne Business, SoftOne Professional och Klassic Lön, har många styrkor, men efterföljaren, molntjänsten SoftOne GO, ger helt nya verktyg och fördelar som kan vara avgörande för din verksamhet och dess möjligheter att uppnå önskad tillväxt. Är det någon som erfarit detta är det Rijad själv. Under hans första år på SoftOne arbetade han inte lika digitalt och la han dagligen alltför mycket tid på att sortera och strukturera bokföringsunderlag, fakturor och verifikat i rader av pärmar.

SoftOne vill leva som vi lär. Rijad har varit drivande i digitaliseringsarbetet och han kan vittna om att ett molnbaserat arbetssätt öppnar upp för en mängd nya möjligheter.

Den överflödiga administrationen är som bortblåst
”För mig var skillnaden enorm. Tidigare la jag minst en heldag per vecka på att sortera papper i pärmar, något som var otroligt frustrerande och idag är helt överflödig administration. Det har frigjort tid som jag kan lägga på annat som gynnar företaget mer. Något annat som frigjort mycket tid är funktionalitet som effektiv tolkning av leverantörsfakturor, onlinefakturering och förenkling av attestflödet”, säger Rijad.

Molnteknologin ger flexibilitet och överblick
”Det tidigare analoga arbetssättet gjorde att jag inte hade samma möjligheter att t.ex. jobba hemifrån om det behövdes. Alla mina dokument fanns antingen på servrar eller i pärmar på kontoret. Sedan jag övergick helt till SoftOne GO har jag ett automatiserat arbetsflöde med minskad administration. Jag har även en överblick i realtid. Allt som allt ger det stora fördelar för mig, för våra kunder och för företaget som helhet”, förklarar Rijad.

Enkel tillgång för de som behöver
”En annan stor fördel är att alla inom företaget arbetar i samma system med de behörigheter deras roll kräver. Det skapar en transparens och delaktighet och vi tappar ingen tid på att behöva mejla och fråga hur vi ligger till med olika projekt. Alla uppgifter och den senaste statusen finns redan i systemet. Detta gör det också enkelt för externa parter, som en revisor, att få en roll tilldelad till sig, och via några knapptryckningar få tillgång till allt underlag som krävs för revisionsuppdraget. Det är så mycket enklare och sparar både resekostnader, restid och tid överlag, då allt underlag redan finns tillgängligt och samlat i ett och samma system.  Man behöver inte träffas fysiskt, vilket är en förutsättning för att verksamheter ska fungera under rådande Coronapandemi”, fortsätter Rijad.

”Jag har gjort resan från client server till molnet och nu vill jag ge samma möjligheter till våra kunder. Vill du ha en kostnadsfri rådgivning där jag berättar hur SoftOne GO kan underlätta för dig? Tveka inte att ringa eller mejla mig.