Kombinasjonen av personlig service og en modern skyløsning gör SoftOne GO unikt som forrettningssystem

Dette er SoftOne GO skyløsning …

Så kan SoftOne hjelpe deg

SoftOne utvikler Forretningssystem og HR-Personalsystem til utvalgde branscher. Velg din bransje  for att se vårt tilbud.


Håndverkere

Tidsbesparelser og riktig informasjon gir rom for flere lønnsomme prosjekter . Les mer


Varehandel

SoftOne forenkler bemanningsplanleggingen, timerapporteringen og avlønningsprosessen.  Les mer


Industri

Tidsbesparelser og riktig informasjon gir rom for flere lønnsomme prosjekter. Les mer

GDPR

Så håndterer du GDPR

Alle SoftOnes produkter er bygget for  att du ska håndtere de nye  kravene i GDPR.

Vill du vite mer kan du ladde ned vår  PDF här.

KONTAKT OSS
Telefon (sentralbord): +46 771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Velg din bransje for att se vårt tilbud.

SoftOne utvikler Forretningssystem og HR-Personalsystem til utvalgde branscher. Velg din bransje for att se vårt tilbud.

Demonstrasjon og rådgivning

vårt tillbud

Skybasert

Du jobber alltid i sanntid mot SoftOnes database.

Komplett og fleksibelt

Velg den funksjonaliteten du trenger her og nå. Senere kan du velge å supplere med ytterligere moduler etter behov.

Personlig rådgivning

Vi  hjelper deg med å komme i gang.

Smarta EDI-koblinger

La oss hjelpe vi deg med å finne en riktig løsning.

GDPR-sikret

Med SoftOne kan du håndtere de nye kravene i GDPR.

Fornøyde brukere

Vi er en den ledende leverandøren i Norden i et flertall av alle bransjer.