SoftOne Personalsystem

Bemanningsplanlegging – Workforce Management

SoftOne bemanning gir deg et brukervennlig og intelligent verktøy for bemanningsplanlegging. Det gir deg mulighet til å fordele ressursene basert på behov i produksjon, oppdrag og aktiviteter.

Med riktig bemanning får du:

 • kortere ventetider / optimert produksjon
 • høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
 • mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
 • lavere kostnader og bedre resultater
1
2
3
4
5
1

Anslåtte lønnskostnader allerede ved planlegging

2

I forbindelse med bemanningsplanleggingen kan du raskt anslå lønnskostnaden for perioden.

3

Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen eller via sin datamaskin.

4

Kompetansekartlegging – GAP-analyse

5

Automatisk attestering gjør at de fleste timer er godkjent allerede når arbeidslederen logger inn.

Hvilke moduler trenger du?


Med riktig bemanning får du:

 • Kortere ventetider / optimert produksjon
 • Høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
 • Mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
 • Lavere kostnader og bedre resultater
 • Kortere ventetider / optimert produksjon
 • Høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
 • Mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
 • Spar tid med automatisk attesteringEnkel integrasjon mot lønnssystem
 • Timerapportering direkte i appen eller via datamaskin
 • Timerapportering i skyen

Lønn i skyen tilbyr en desentralisert arbeidsmetodikk. Med denne metodikken gjøres alt lønnsarbeid i «kilden» Dette innebærer og resulterer i færre feil og mindre administrasjon. For å oppnå dette har vi bygget inn forskjellige kontroller og overvåkinger.

Les mer

Salg, Prosjekt, Logistikk och økonomi

Fordeler med SoftOne GO

 • Lavere kostnader og bedre resultater
 • Høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
 • Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen
 • Lavere kostnader og bedre resultater
 • Kompetansekartlegging – GAP-analyse

KONTAKT
Telefon (Sentralbord): +46771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Velg din bransje for att se vårt tilbud.

SoftOne utvikler Forretningssystem og HR-Personalsystem til utvalgde branscher. Velg din bransje for att se vårt tilbud.

Mer information

Les mer