Bemanningsplanlegging – Workforce Management

Med riktig bemanning får du:

  • kortere ventetider / optimert produksjon
  • høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
  • mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
  • lavere kostnader og bedre resultater
1
2
3
4
5
1

I forbindelse med bemanningsplanleggingen kan du raskt anslå lønnskostnaden for perioden. Dette er mulig ettersom de ansatte er knyttet til sine respektive ansettelsesvilkår og lønnsavtaler i systemet.

2

Hvis du jobber med vikarer, ser du også tydelig hvem som er tilgjengelig og kan jobbe.

3

De ansatte kan se sine vaktlister i en app på mobiltelefon eller nettbrett.

4

Kompetansekartlegging – GAP-analyse

5

Endringer som gjøres i app-en, gjenspeiles i bemanningsplanleggingen så snart du har godkjent dem.

Hvilke moduler trenger du?

SoftOne bemanning gir deg et brukervennlig og intelligent verktøy for bemanningsplanlegging. Det gir deg mulighet til å fordele ressursene basert på behov i produksjon, oppdrag og aktiviteter.

Vaktlisteplanleggingen er systemets kjerne. Vakter planlegges for både fast ansatte og andre ressurser. Administratoren har god oversikt i et lettlest grensesnitt med dra og slipp-funksjon. Ledige vakter som må bemannes, vises tydelig.Hvis du jobber med vikarer, ser du også tydelig hvem som er tilgjengelig og kan jobbe.

Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen eller via sin datamaskin. For at korrekt arbeidet tid, tillegg for ubekvem arbeidstid, overtid eller fravær skal kunne beregnes, sammenholdes disse med det aktuelle skjemaet.Ved timerapportering er det også mulig for de ansatte å innrapportere sin tid direkte på forskjellige prosjekter eller koststeder. SoftOne Tid er bygd opp fra grunnen i skyen, og kan med fordel kompletteres med SoftOne Stemplingsur.

Nye SoftOne Lønn er bygd opp fra grunnen i skyen. Det betyr at du har tilgang til den via Internett, uansett hvor du befinner deg. Dessuten forenkles lønnskorrigeringene fordi våre andre systemer, som også ligger i skyen, er fullt ut integrert. Du kan naturligvis også bruke kun Lønn og et annet system for tid, men de virkelig store gevinstene oppnår du når du bruker hele vår HR-løsning, med Skjema, Tid og Lønn.

Salg, Projekt, Logistik og økonomi.

Fordeler med SoftOne GO Personalsystem

  • kortere ventetider / optimert produksjon
  • høyere tjenestekvalitet og kundetilfredshet
  • mindre stress og jevnere arbeidsbelastning – mer tilfredse ansatte
  • lavere kostnader og bedre resultater
  • Kompetansekartlegging – GAP-analyse

KONTAKT
Telefon (sentralbord): +46771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

SoftOne personalsystem er en komplett løsning for å skape en enkel og riktig arbeidsflyt for de ansatte, personalavdelingen og lønnsavdelingen. Dette gir optimert bemanning – og i forlengelsen økt konkurranseevne og lønnsomhet for bedriften.

Mer information

Les mer om personalsystem