SoftOne Timerapportering

Spar tid med automatisk attestering

Systemets attesteringsrutiner bygger på automatisert funksjonalitet og pedagogisk arbeidsflyt, der alle justeringer gjøres i den samme visningen. Automatisk attestering gjør at de fleste timer er godkjent allerede når arbeidslederen logger inn. Det at man kun trenger å fokusere på avvik sparer mye tid.

1
2
3
4
5
1

Anslåtte lønnskostnader allerede ved planlegging

2

I forbindelse med bemanningsplanleggingen kan du raskt anslå lønnskostnaden for perioden.

3

Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen eller via sin datamaskin.

4

Kompetansekartlegging – GAP-analyse

5

Automatisk attestering gjør at de fleste timer er godkjent allerede når arbeidslederen logger inn.

Hvilke moduler trenger du?

SoftOne bemanning gir deg et brukervennlig og intelligent verktøy for bemanningsplanlegging. Det gir deg mulighet til å fordele ressursene basert på behov i produksjon, oppdrag og aktiviteter.

Vaktlisteplanleggingen er systemets kjerne. Vakter planlegges for både fast ansatte og andre ressurser. Administratoren har god oversikt i et lettlest grensesnitt med dra og slipp-funksjon. Ledige vakter som må bemannes, vises tydelig.Hvis du jobber med vikarer, ser du også tydelig hvem som er tilgjengelig og kan jobbe.

Med SoftOne Tid kan de ansatte enkelt innrapportere sin tid direkte i appen eller via sin datamaskin. For at korrekt arbeidet tid, tillegg for ubekvem arbeidstid, overtid eller fravær skal kunne beregnes, sammenholdes disse med det aktuelle skjemaet.Ved timerapportering er det også mulig for de ansatte å innrapportere sin tid direkte på forskjellige prosjekter eller koststeder. SoftOne Tid er bygd opp fra grunnen i skyen, og kan med fordel kompletteres med SoftOne Stemplingsur.

Nye SoftOne Lønn er bygd opp fra grunnen i skyen. Det betyr at du har tilgang til den via Internett, uansett hvor du befinner deg. Dessuten forenkles lønnskorrigeringene fordi våre andre systemer, som også ligger i skyen, er fullt ut integrert. Du kan naturligvis også bruke kun Lønn og et annet system for tid, men de virkelig store gevinstene oppnår du når du bruker hele vår HR-løsning, med Skjema, Tid og Lønn.

Les mer

Salg, Projekt, Logistik og økonomi.

Fordeler med SoftOne Timerapportering

  • Spar tid med automatisk attestering

  • Enkel integrasjon mot lønnssystem

  • Timerapportering direkte i appen eller via datamaskin

  • Timerapportering i skyen

KONTAKT
Telefon (Sentralbord): +46771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

SoftOne personalsystem er en komplett løsning for å skape en enkel og riktig arbeidsflyt for de ansatte, personalavdelingen og lønnsavdelingen. Dette gir optimert bemanning – og i forlengelsen økt konkurranseevne og lønnsomhet for bedriften.

Mer information

Les mer