Projektet SoftOne GO 2.0 lanserades under SoftOne-Dagen den 25 oktober. Här kan du läsa allt om projektet. Men innan vi går in på vad det innebär för dig skulle vi introducera dig till bakgrunden till projektet.

SoftOne® grundades 1985 med visionen att erbjuda företag ett komplett affärssystem. Grundaren Håkan Lord identifierade ett grundläggande problem ute hos företag. De satt i olika system för ekonomi, lön, HR, försäljning och projekt – system som inte pratade med varandra, var dyra och krångliga att arbeta i. Han ville samla allt på ett och samma ställe och där föddes idén till SoftOne® GO. Missionen att leda den digitala utvecklingen startade tidigt och idag är SoftOne® GO ett ledande, komplett affärssystem i molnet. Med  projektet SoftOne GO 2.0 använder vi vårt tidsmonopol för att höja  kundupplevelsen och ekosystemet runt affärssystemet till en ny nivå.

Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt, dokumentation och navigation till design. Vi har även investerat i en lång rad nya funktioner. Fokus ligger genomgående på användarens upplevelse och alla delar i projektet är baserade på önskemål vi fått från våra användare.  Projektet består huvudsakligen av fem delar som beskrivs här.

 • 1. Förbättrad användarupplevelse, layout och förenkling i det löpande arbetet

  Ny, modern design

  • Helt ny design med nya färger och ny grafik för en modernare känsla och mer ett intuitivt gränssnitt.
  • Nya, tydligare ikoner för både menyikoner och ikoner som återfinns på olika sidor.
  • Nytt genomgående typsnitt för att skapa bättre läsbarhet, tightare layout och modernare känsla.

  Förenklat arbetsflöde – mindre scroll och klick!

  • Mindre scrollning, till exempel på sidan Attestöversikt där  konteringsraderna nu är placerade intill själva fakturan och dess godkännande.
  • Minskat antal klick, till exempel kan du i Personalmodulen enkelt skriva ut där du står. Du kan också ställa in var du hamnar vid inloggning på webben och i appen.
  • Reducering av överflödig information som nu bara syns när det behövs, t.ex. leverantörsfakturaattest och när du bläddrar i  Attestera tid.
  • Lättare att spara dina favoriter – stjärnmarkera dina mest använda
  sidor så att du hittar dem enklare direkt i vänstermenyn.
  • Arbeta effektivare med hjälp av kortkommando, du kan till exempel spara fakturor med kortkommandot Ctrl+S.

  Förbättrad styrning och kontroll

  • Datumstyr när lönespecifikationer ska publiceras för de anställda, med tillgänglighet direkt i appen.
  • ”Jag är klar”-markering i Ordermodulen som indikerar när en montör är klar med registrering av tid och material vilket underlättar projektstyrning och samarbete internt.
  • Kraftfulla listvyer med filtreringar och automatisk överföring till Excel.
  • Vid löneexport kan du tydligt se om någon anställd inte är  attesterad.
  • Personlig dashboard. Ställ in en individuell dashboard som presenterar en överblick över nyckeltal och dina kommande aktiviteter.

  Tydligare navigation

  • Förnyad menystruktur för ökad tydlighet och ett intuitivt arbetssätt
  • Navigation som mer utgår från ditt dagliga arbete i en logisk  ordningsföljd där de sidor som används ofta är tydligare separerade från inställningar som görs mer sällan.
  • Responsivt gränssnitt som anpassar sig efter skärmens storlek.

  Förbättrad prestanda ger kortare laddtider

  Vi har genomfört omfattande prestandaförbättringar för att optimera
  snabbheten i programmet.

 • 2. Lättillgänglig dokumentation och utökat användarstöd

  SoftOne Akademi

  Här har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne GO. I vår Akademi hittar du:

   • Instruktionsfilmer
   • Handböcker
   • Releasenyheter
   • Utbildningar
   • Genväg till SoftOnes Digitala Kundcenter med Frågor och Svar.
   • Nyheter.

  Hjälptexter under frågetecknet

  Hjälptexter finns tillgängliga under frågetecknet på varje sida vilket betyder att du på ett enkelt sätt hittar den information du behöver.

  Releasenyheter i ett nytt, lättillgängligt format

  Med det nya formatet får du en tydlig överblick över de senaste nyheterna utifrån affärsnytta och du kan själv välja att läsa mer och se bildinstruktioner för de uppdateringar som berör dig.

  Uppdaterad FAQ i SoftOnes Digitala Kundcenter

  Där hittar du uppdaterade och relevanta artiklar som ger svar på frekventa frågeställningar.

 • 3. Plattformsoberoende

  Migreringen har varit ett omfattande projekt som vi är tacksamma att ha slutfört. Det innebär bland annat att du kan använda valfri browser. Däremot rekommenderar vi Chrome som är betydligt snabbare. Med SoftOne GO får du ett enhetligt system med allt samlat i en databas.

 • 4. Ökad affärsnytta tack vare ny funktionalitet

  Vi har utvecklat många nya funktioner som alla syftar till att på olika sätt skapa förutsättningar för din tillväxt. Den nya funktionaliteten  inkluderar bland annat:

  Ny ekonomisk struktur

  Med en inbyggd hierarkisk ekonomisk struktur för kedjor och filialer  kan användare ta tillvara på styrkan av såväl central som regional och lokal överblick och styrning. Det möjliggör ett enhetligt arbetssätt och uppfyllande av regelverk vilket förenklar  administrationen, möjliggör en enhetlig styrning och ger  konkurrensfördelar på marknaden. Den ny modulen möjliggör  också utlåning av personal mellan filialer och butiker.

  Utökad automatisering av flöden

  Effektiviserad tolkning och förenklade attestflöden inom såväl ekonomi som Tid-Order och Tidsredovisning. Avancerad funktionalitet för autogiro och avtals- och hyresfakturering sparar tid.

  Ett nytt flöde för utlägg och tidorder

  I och med detta kan du bland annat rapportera utlägg, restid och milersättning i ordern. Du får samtidigt en full koppling till SoftOne GO Lön.

  Statistik och analys

  Analys av helhet ner på enskilda transaktioner byggs ut i hela systemet och finns för t.ex. order, faktura och projekt.

  Smidig koncernredovisning

  Enkelt att konsolidera i en bolagsstruktur med en eller flera nivåer av bolag.

  Förenklad och automatiserad process för lön

  Där kan du bland annat vända transaktioner till nästa löneperiod, styra publicering av lönespecifikationer och betala ut retroaktiv lön på ett enkelt och helt korrekt sätt.

  Ett nytt, tillgängligt Rapportverktyg

  Ett verktyg som du kan nå från alla sidor. Dessutom arbetar rapportfunktionen i bakgrunden så att du kan arbeta vidare med annat. Gäller HR i steg 1, men kommer snart även i hela systemet.

  Nyutvecklad funktionalitet för Försäljningsbudget och Nyckeltal

  En funktion som innebär att du kan se utfallet per dag direkt i schemaplaneringen och följa nyckeltal samt grafer.

  En mängd nyheter i Appen, bland annat:

  • En PDF-läsare har implementerats i appen. Detta innebär att PDF-filer på sidorna Order, Fakturaattest och Lönespec öppnas direkt i appen och att man även kan använda zoom.
  • Tidrader visas i fallande ordning så att du inte behöver scrolla lika mycket för att hitta din senaste rapporterade tid.
  • Sidan Saldo där du bland annat enkelt kan se semestersaldo och tidbankssaldo.
  • Ny funktion för att ”Favoritmarkera order” så att du snabbt kan nå de ordrar som du jobbar med för tillfället.

  Ytterligare bra funktioner som tillkommit:

  • Flera anställningar, möjlighet att ha parallella anställningar och skriva ut anställningsbevis för dessa.
  • Planeringsperiod, möjlighet att arbeta med specifika perioder för schema planering.
  • Påminnelse när personer uppnår en särskild branschvana.
 • 5. Agil utvecklingsprocess för hög stabilitet, kvalitet och ett affärssystem i teknisk framkant

  Över 30% av SoftOne Groups omsättning återinvesteras i utveckling av produkten vilket gör att vi ständigt kan utveckla ny funktionalitet för våra kunder.

  Du får tillgång till nya funktioner och uppdateringar varannan vecka

  SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. I genomsnitt rör det sig om ca. 23 releaser per år. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi kan leverera ofta och hela tiden kan göra inkrementella finjusteringar av systemet baserat på våra kunders behov, feedback och sådant som händer i omvärlden.

  Stora features lanserar vi ofta i samarbete med pilotkunder. Vi tar fram dokumentation om alla nya funktioner och förändringar i våra Releasenyheter. Vi vill verkligen uppmana alla kunder att läsa dem för att ni ska kunna utnyttja systemet på bästa sätt.

  Vi har kontinuerlig testning och involverar stora delar av företaget i testningen. Fokuset är viktigt i utvecklingen då vi aldrig vill tumma på vår kvalitet. Buggar är oundvikliga i ett system med den snabba utvecklingstakt vi har, men vi arbetar strategiskt med att säkerställa en hög kvalitet och snabbt och systematiskt hantera och följa upp incidenter.

  Informationssäkerhet och ISO 27001-certifiering

  SoftOne ska alltid vara i framkant för att upprätthålla säkerhet och integritet för våra kunder och våra anställda. Kunderna kan vara säkra på att SoftOne tillhandahåller säkra system och tjänster som ständigt förbättras. Vårt mål är att uppnå högre standarder än vad som krävs i lagar och förordningar för informationssäkerhet som skyddar företaget och personalen från att orsaka skada och minimera riskerna för felaktig hantering.

  Vi har valt att certifiera SoftOne Group enligt ISO27001 för att systematiskt förbättra vår informationssäkerhet och värna om våra kunder genom att säkra vår molntjänst. ISO27001-certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som stödjer SoftOnes mål att få branschens mest nöjda kunder och efter årliga revisioner bevisar att vår och våra kunders data är säker.

Under året har vi bland annat infört arbetsgivardeklaration på individnivå, nytt karensavdrag, PEPPOL, det vill säga lagkravet om e-fakturor.