SoftOne Group tecknar strategiskt samarbetsavtal med Ekonomistyrning i Västerås

SoftOne Group och Ekonomistyrning i Västerås, ESVAS, har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt satsa på SoftOne Molntjänst för redovisningsbyåer och större daglivaruhandelsbutiker. Som en del i samarbetet utvecklas en modul inom SoftOne GO för bankintegration och avstämningar för dagligvaruhandeln.

– Styrkan i vårt nya samarbete är inte bara att vi erbjuder SoftOne GO Molntjänst till en gemensam marknad. Den stora fördelen är även att SoftOne och ESVAS gemensamt tar fram en kravspecifikation och utvecklar en kompletterande tjänst baserad på ESVAS mångåriga kunskap och erfarenhet av dagligvaruhandeln tillsammans med SoftOnes kunskap som programvaruutvecklare av molntjänster för affärs- och HR-system, säger Håkan Lord, VD och grundare av SoftOne Group.

SoftOne och ESVAS har under många år haft ett värdefullt samarbete och har idag ett stort antal gemensamma kunder bland såväl ICA-butiker som redovisningsbyråer. ESVAS äger ett verktyg utvecklat i klientserver som samverkar med Affärssystemet SoftOne Professional, benämnt ACA, som förenklar för kunderna runt bl a checkavstämning och avstämning av ICA-fakturan.  Läs mer om ESVAS här

ESVAS och SoftOne avser nu att utveckla och förstärka sitt samarbete för att ESVAS ska kunna erbjuda hela Molntjänsten SoftOne GO som ett komplement till sina konsulttjänster för dagligvaruhandelsbutiker och även till andra branscher såsom redovisningsbyråer. För ytterligare information vänligen kontakta:

Håkan Lord, VD SoftOne Group

hakan.lord@softone.se


Joel Larsson, VD Ekonomistyrning i Västerås AB  

joel@esvas.se