För de kunder som har ett behov av att fakturera tid utifrån datum kommer en efterlängtad nyhet – möjligheten att flytta tidrader från en artikelrad till en annan. Den nya funktionen möjliggör ett smidigt sätt att kunna faktura t.ex. en särskild månads tider och det är både möjligt att flytta tider till en helt ny artikelrad och till en befintlig. Läs mer.

”Många av våra kunder fakturerar månadsvis. Tidigare har det krävts en hel del manuell handpåläggning för att hålla koll på vilket material och vilka tider som hör till en specifik period. Med den här nya funktionaliteten är processen betydligt enklare och mindre tidsödande. Kunderna kan nu sortera och strukturera upp tiderna med några enkla klick”, säger Hedwig Strömstedt, ansvarig för Quality Assurance på SoftOne.

Vi har också utvecklat en datumkolumn i artikellistan på order som gör det möjligt att sortera och filtrera artikelrader utifrån datum för att sedan enkelt klarmarkera dessa.  För att användaren ska slippa lägga till alla datum manuellt har vi lagt till en ny inställning benämnd “Automatisk datumsättning på artikelrader”. Läs mer

”Inom en nära framtid kommer vi att automatisera processen helt vilket betyder att kunderna kommer få helt nya möjligheter att flytta eller bryta isär stora mängder artikelrader. Det är något både vi och våra kunder ser mycket fram emot!, fortsätter Hedwig Strömstedt.

Andra produktnyheter och lanseringar i SoftOne GO