Den nya funktionen för Likviditetsplanering skapar en överblick över framtida kassaflöden. Du får också en sammanställd lista av in- och utbetalningar samt möjlighet att lägga till manuella transaktioner. Genom att ange datumintervall och ingångslikviditet hämtas alla obetalda kund- och leverantörsfakturor och filtrerar fakturorna utifrån förfallodatumKommande in- och utbetalningar som lön och skatter kan  kompletteras manuellt.

Med den nya funktionen ser du en graf över det valda intervallet. Genom att föra muspekaren över punkterna får du fram specificerad information om datumets transaktioner.

Den nya funktionen för Likviditetsplanering är en tilläggsmodul. För mer information och beställning av uppsättning vänligen läs mer i SoftOnes meny av mikrotjänster.

Andra produktnyheter och lanseringar i SoftOne GO