SoftOne lanserar ny inloggning via softone.online för ökad säkerhet

Säkerheten utvecklas ständigt och vi arbetar nu med allra senaste standards. Som ett led i att ytterligare stärka säkerheten lanseras nu successivt den nya tjänsten ”softone.online”, som ger tillgång till Softone GO Affärs- och HR-system. Under mars och april kommer samtliga online användare att introduceras för det nya inloggningssättet i SoftOne GO. I och med detta får också användarna möjlighet att påverka säkerheten genom att kunna sätta strängare lösenordsregler än vad som är standard. Vidare kommer vi att erbjuda andra inloggningsmöjligheter, t ex via Mobilit BankId.

Softone.online är ett från SoftOne GO Molntjänst separerat gränssnitt för förenklad och säkrad inloggning och utgör även en kommunikation med användaren gällande bl.a. driftsinformation, om tjänsten mot förmodan skulle vara nere.

SoftOne Group är ISO 27001 certifierad, vilket innebär att bolaget arbetar med ett ledningssystem för informationssäkerhet som revideras av auktoriserade säkerhetskonsulter varje år. Vidare så arbetar SoftOne Group med en rad åtgärder och verktyg för att ligga i framkant gällande säkerhet med bl a årliga s k penetrationstester samt löpande sker s k säkerhetsscanning för att kunna spåra eventuella försök till intrång.