Försäljning

Planera era uppdrag

Orderplaneringen skapar överblick över både planerade och icke planerade order. Den anställde blir notifierad i sin mobil när order tilldelas och personen ser var den ska vara och när. Samtidigt ser man sina kollegors uppdrag och tider. Eftersom samtliga uppdrag, bokningar och all frånvaro ligger i planeringen så undviker man att planera in order där det inte finns tid eller möjlighet. I orderplaneringen ser administratören orderns status och kan skapa fakturan direkt. Det finns även möjlighet att planera order direkt i appen.

Administrera på kundens tid

Det finns flera anledningar till att ta steget upp till molnet. Tack vare en kraftfull app kan man registrera tid och material medans man arbetar, på detta sätt minimeras risken för svinn samtidigt som ordervärden alltid är uppdaterade. Eftersom registreringen görs direkt så görs administrationen på kundens tid. Det finns även stöd för obligatoriska egenkontroller och underskrifter av utförare och kund innan klarmarkering av order. När ordern klarmarkeras på fältet med korrekt faktureringsunderlag så kan ordern faktureras direkt vilket gör att pengarna kommer in snabbare.

1
2
3
4
5
1

När en order tilldelas får du notis i appen och ser var du ska vara och vilken tid.

2

Du kan se dina kollegors uppdrag och tider.

3

Du kan planera in order direkt i appen.

 

4

Administrationen sköts direkt, på kundens tid.

 

5

Skapa och samfakturera order direkt i appen.

Det ska vara enkelt att fakturera

Tack vare en omfattande orderlista så kan man skapa och samfakturera order med korrekt status direkt.  När fakturan är skapad så faktureras den via epost, e-faktura eller på traditionellt vis. Integration mot InExchanges nätverk möjliggör faktureringsmetod ; fakturan skickas på det sätt som kunden föredrar (papper, epost, e-faktura) utan att du behöver tänka på det. Med ett effektivt ROT/RUT-flöde så exporteras underlag till Skatteverket via fil.

Vilka moduler behöver du?

 • Prislistor hämtas och uppdateras automatiskt
 • Stöd för rabattbrev och påslagsbrev
 • Jämför grossisternas priser, läs mer om vilka grossistkopplingar vi har
 • Rabatter utifrån kundkategori
 • Anpassningsbara prisformler
 • Specifika prislistor per projekt eller kund
 • Kundspecifika priser
 • Maila offert
 • Skapa order eller faktura direkt från offerten
 • Offertregister med alla historiska offerter
 • Få in artikelrader direkt till ordern via EDI, läs mer om vilka grossistkopplingar vi har
 • Fullt anpassningsbara egenkontroller med signatur från utförare och kund
 • Tidregistrering
 • Tilldela order till en eller flera personer
 • Anpassningsbar statushantering
 • Dokumenthantering i ordern
 • I appen kan du sköta hela arbetet
 • Koppling till karta för att se leveransadress
 • Planera servicejobb
 • Hantering av lediga uppdrag
 • Schema i mobilen för administratör och anställd
 • Se vad kollegorna gör direkt i mobilen
 • Bokningar kopplade till order och övrigt
 • Skapa uppdrag i appen
 • Anpassningsbar planeringsvy i datorn
 • Hantering av ROT och RUT
 • Samfakturering
 • Maila fakturor
 • Skicka fakturor via InExchange affärsnätverk för att slippa utskrifter och kuvertering samtidigt som kunden får fakturan samma dag. Den 1:april införs ett lagkrav om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Läs mer om det nya lagkravet här.
 • Fakturera med eller utan tidbok
 • Uppdatera priser
 • Avtalsgrupper & kategorier

Vilka delsystem behöver du?

Exempel på ingående komponenter: Prishantering, Offert, Order, Orderplanering, Fakturering coh Avtalsfakturering.

Läs mer

Exempel på ingående komponenter: Intäkts- och kostnadsuppföljning, Projekthierarki och Rapporter.

Läs mer

Exempel på ingående komponenter: Hyll- och lagerplatser, Saldo och Bokföring.

Läs mer

Exempel på ingående komponenter: Redovisning, Koncernredovisning, Elektronisk fakturahantering, Leverantör- och kundreskontra samt Inventarier.

Läs mer

Bemanningsoptimering, Schemaplanering, Tidrapportering, Löneberäkning och HR-stöd.

Läs mer

Prishantering

Vi tillhandahåller och uppdaterar prislistor för alla större grossister vilket underlättar artikelhanteringen och möjliggör prisjämförelser. Det går att anpassa påslag och rabatter utifrån materialgrupper, kundkategorier, prislistor och grossister.

Läs mer.

Välkommen att kontakta mig!

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Låt oss visa vilka möjligheter SoftOne ger dig

Har du frågor om SoftOne? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.