Projektcentralen

Projektcentralen ger dig full kontroll över dina projekt från budget och utförande till uppföljning. Du ser under hela projektets gång det ekonomiska läget och kan efter slutförda projekt använda dessa som beslutsunderlag för att välja framtida lönsamma affärer.

Alltid uppdaterad projektstatus

När tid, order, fakturering och leverantörsreskontra hanteras i samma system så är  projektet alltid uppdaterat med de senaste sifforna.

1
2
3
4
5
1

Alltid uppdaterad med de senaste siffrorna.

2

Full kontroll från budget till uppföljning.

3

All information i projektcentralen finns tillgänglig och samlad.

 

4

Följ upp per projekt eller för hela projektgruppen.

 

5

Du får bra beslutsunderlag för kommande framgångsrika affärer.

Vilka moduler behöver du?

Intäkts- och kostnadsuppföljning

  • Hela projektet är samlat under en vy. I projektcentralen ser du projektets arbetsorder, kundfakturor och leverantörsfakturor.
  • Budgetera och följ upp avvikelser.
  • Utnyttja nyckeltal för att vidta åtgärder.

Projekthierarki

  • Följ upp projektet i sin helhet eller underprojekt specifikt.
  • Styr deltagare per projekt.

Rapporter

  • Standardiserade rapporter med urval på exempelvis projektledare, kund m.m.
  • Helhets- och transaktionsnivå.

Vilka delsystem behöver du?

Försäljning

Exempel på ingående komponenter: Prishantering, Offert, Order, Orderplanering, Fakturering coh Avtalsfakturering.

Läs mer

Projekt

Exempel på ingående komponenter: Intäkts- och kostnadsuppföljning, Projekthierarki och Rapporter.

Läs mer

Logistik

Exempel på ingåend ekomponenter: Hyll- och lagerplatser, Saldo och Bokföring.

Läs mer

Ekonomi

Exempel på ingående komponenter: Redovisning, Koncernredovisning, Elektronisk fakturahantering, Leverantör- och kundreskontra samt Inventarier.

Läs mer

HR

Bemanningsoptimering, Schemaplanering, Tidrapportering, Löneberäkning och HR-stöd.

Läs mer

Uppföljning

Projektcentralen ger dig full kontroll över dina projekt från budget och utförande till uppföljning. Du ser under hela projektets gång det ekonomiska läget och kan efter slutförda projekt använda dessa som beslutsunderlag för att välja framtida lönsamma affärer. Projekt kan byggas upp i hierarki med huvud- och underprojekt för en detaljerad uppföljning, per projekt eller för hela projektgruppen. I projektcentralen samlas all information om projektet även om det även finns tillgång till många olika rapporter.

Välkommen att kontakta mig!

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Låt oss visa vilka möjligheter SoftOne ger dig

Har du frågor om SoftOne? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.