SoftOne GO Bemanning

Få kontroll på kostnaderna

För att du ska kunna driva din kärnverksamhet så måste du vara säker på att du har bemanning och kompetens på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Bemanningsplanering är företagets verktyg för den strategiska planeringen där man utgår från verksamhetens behov samtidigt som man får kontroll på kostnaderna.

Visionen när vi tog fram bemanningsoptimeringen var förstås att få ett system som effektiviserar driften. Men samtidigt så ville vi öka trivseln för de anställda genom att minska antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning – som båda skapar stress.

Med bemanningsoptimering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

1
2
3
4
5
1

Lönen kan vara klar när du lagt schemat

2

Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning

3

Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen

4

Verktyg för kompetens-GAP

5

Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

Vilka moduler behöver du?

Tid & Schema riktar sig till företag som har behov av tidrapportering med enklare schemahantering för de anställda. Den här modulen kopplas med fördel till SoftOne GO Lön och skapar då en helhetslösning för effektiv lönehantering.

 • Medarbetare rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator.
 • Digital stämpelklocka
 • Inrapporterad tid matchas mot arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro och jämförs mot aktuellt schema.
 • Rapportering på projekt eller kostnadsställen.
 • Automatik spar tid
  Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.
 • Schemaplanering

Läs mer

Tid, Schema & Bemanning är modulen för dig som har företag med stora behov av avancerad tidrapportering och schemahantering och en komplex och behovsanpassad bemanningsstruktur med till exempel extrapersonal, så som inom detaljhandel, vård- och omsorg och olika servicebranscher. Den här modulen kopplas med fördel till SoftOne GO Lön och skapar då en helhetslösning för effektiv hantering av personalen.

 • Tidrapportering via stämpelterminaler och/eller avvikelserapportering.
 • Planera arbetspass för både fast anställda och andra resurser.
 • God översikt i tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.
 • Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt.
 • Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas.
 • Tydlig överblick av tillgänglig  extrapersonal.

Läs mer

Med bemanningsoptimering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

Läs mer

SoftOne Löneberäkning är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade.

Läs mer

Försäljning, projekt, Logistik och Ekonomi.

Läs mer

Fördelar med SoftOne GO

 • Lönen kan vara klar när du lagt schemat
 • Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning
 • Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen
 • Verktyg för kompetens-GAP
 • Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Vill du veta mer?

Har du frågor om SoftOnes HR- och lönesystem? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.