SoftOne HR-stöd

HR-stödet består av två delar, kompetenshantering och samtal.

Kompetenshantering

Kompetenskartläggning handlar om att säkerställa att företag har rätt kompetens för att kunna bygga effektiva team och genomföra sina strategier och nå mål.

Med vårt verktyg för kompetens GAP kan du enkelt identifiera kompetenser bland dina medarbetare och jämföra dessa mot medarbetarens tjänst och på så sätt få fram ett kompetensgap.

Säkerställ att du har rätt kompetens på rätt plats

Förutom att du kan arbeta med kompetensgap för att t ex planera utbildningar så kan du också använda kompetensjämförelsen när du schemaplanerar.

Använder du vår Behovsoptimering så tar denna hänsyn till kompetenser när tjänster genereras. Du får också hjälp att se vilka anställda som kan ta ett arbetspass när någon är frånvarande. Vid detta tillfälle tar vi också hänsyn till gällande arbetstidsregler.

Samtal

Samtal handlar om att dokumentera t ex introduktion, utvecklingssamtal, lönesamtal, rehabiliteringssamtal eller avgångsintervju.

Säkerheten kring samtal är byggd så att den anställde alltid kan se all dokumentation.

Närmaste chef har normalt tillgång till samtalet men det går att skapa särskilda behörigheter så att t ex endast en HR-chef och den anställde har tillgång till detta.

Alla samtal sparas så att man alltid kan gå tillbaka och se vad man kom överens om. Samtidigt kan du dokumentera vilka som har deltagit i samtalet.

1
2
3
4
5
1

Lönen kan vara klar när du lagt schemat

2

Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning

3

Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen

4

Verktyg för kompetens-GAP

5

Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

Vilka moduler behöver du?

Med bemanningsoptimering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

Läs mer

 • Planera arbetspass för både fast anställda och andra resurser.
 • God översikt i tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.
 • Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt. Samma enkelhet gäller vid orderplanering.
 • Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas.
 • Tydlig överblick av tillgänglig  extrapersonal.

Läs mer

 • Medarbetare rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator.
 • Digital stämpelklocka
 • Inrapporterad tid matchas mot arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro och jämförs mot aktuellt schema.
 • Rapportering på projekt eller kostnadsställen.
 • Automatik spar tid
  Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.

Läs mer

SoftOne Löneberäkning är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade.

Läs mer

Försäljning, projekt, Logistik och Ekonomi.

Läs mer

Fördelar med SoftOne GO

 • Lönen kan vara klar när du lagt schemat
 • Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning
 • Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen
 • Verktyg för kompetens-GAP
 • Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Vill du veta mer?

Har du frågor om SoftOnes HR- och lönesystem? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.