SoftOne Löneberäkning

Minska löneadministrationen

Lägg så lite tid som möjligt på lön. Hur? Tack vare den integrerade löneberäkningen så är lönen i vissa fall klar när du lagt schemat. I andra fall så uppdateras löneberäkningen dag för dag med automatik utan att du behöver göra något. Ett annat plus är att vi har tagit bort det traditionella årsskiftet, det är bara att arbeta vidare.

Hur lyckas du?

För att lyckas med en effektiv löneadministration så handlar det om att hålla schemaplaneringen uppdaterad så att automatattesten fungerar som den ska i tidrapporteringen.

Lön är enkelt

Antal x Pris = Belopp

Det svåra i formeln ovan är inte Pris (löneberäkning) utan att antal (tidrapportering) blir korrekt. Antal kommer från tidrapporteringen och är det som oftast gör att en lön blir fel. Felet uppstår oftast av att schemat eller orsaken vid rapporteringen är felaktig och att detta attesteras utan att det uppmärksammas.

Retroaktiv lön

Med den retroaktiva löneberäkningen får den anställde den lön som hen skulle ha fått om alla fakta varit kända vid ordinarie löneberäkning. Systemet beräknar automatiskt om både ersättning och avdrag.

Unik funktionalitet

Den retroaktiva beräkningen kostnadsförs automatiskt på den dag när den skulle ha uppstått. Detta gör att du alltid kan se vad en dag historiskt kostar.

En annan unik funktion är ”vänd transaktion”. Om du t ex registrerat semester på en dag och betalat ut denna före det var känt att det skulle vara sjuk är det bara att ”vända på” semestern och registrera sjuk. Båda transaktionerna kommer automatisk med i den löneperiod som du valt.

Ännu en gång gör detta att dagen blir korrekt uppdaterad när du tar ut ny statistik.

1
2
3
4
5
1

Lönen kan vara klar när du lagt schemat

2

Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning

3

Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen

4

Verktyg för kompetens-GAP

5

Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

Vilka moduler behöver du?

Med bemanningsoptimering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

Läs mer

 • Planera arbetspass för både fast anställda och andra resurser.
 • God översikt i tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.
 • Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt. Samma enkelhet gäller vid orderplanering.
 • Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas.
 • Tydlig överblick av tillgänglig  extrapersonal.

Läs mer

 • Medarbetare rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator.
 • Digital stämpelklocka
 • Inrapporterad tid matchas mot arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro och jämförs mot aktuellt schema.
 • Rapportering på projekt eller kostnadsställen.
 • Automatik spar tid
  Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.

Läs mer

SoftOne Löneberäkning är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade.

Läs mer

Försäljning, projekt, Logistik och Ekonomi.

Läs mer

Fördelar med SoftOne Löneberäkning

 • Allt är datumstyrt – alltid rätt lön

 • lntegrerat med SoftOne Planering och Tid och HR

 • Framtidssäker molnlösning

 • Integration med ditt företags affärs, ekonomi- eller HR-system

 • Inbyggt stöd för aktuella lagar och Skatteverkets rekommendationer.

 • Automatisk uppdaterade arbetsgivaravgifter och skattetabeller

 • Enkel semesterhantering och bokföring av semesterskuld

 • Lönerevisionsmodul

 • Stöd för ackordslöner

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Låt oss visa vilka möjligheter SoftOnes Lönesystem ger dig

Har du frågor om SoftOnes HR- och lönesystem? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.