SoftOne GO Schemaplanering

Arbeta flexibelt

Med ett mobilt system som SoftOne GO kan du enkelt hantera olika operativa situationer. När schemaplaneringen är gjord kan du hantera ersättare till någon som har frånvaro p g a t ex sjukdom både via mobilen eller en dator.

För att förenkla för dig får du förslag på anställda med rätt kompetens och som inte bryter mot arbetstidsregler.

Lika enkelt kan du skicka ut en passförfrågan där den som svarar först får passet med automatik utan att du behöver göra något mer.

Låt de anställda vara delaktiga

SoftOne HR-system är inte bara ett arbetsledningssystem utan också ett system som ger delaktiga medarbetare. När du som arbetsledare vaknar upp på morgonen och ser att en anställd är sjuk eller har vård av barn så kan andra anställda redan löst ditt bemanningsproblem.

Vi ser till att du som företag, chef/arbetsledare, lägger din tid på att driva verksamheten och det är genom att ha rätt personal på rätt plats.

Drag & drop

När du arbetar i datorn så kan du enkelt justera schemat genom att dra & släppa arbetspass där du vill ha dem. Du får alltid en fråga vad du vill göra med arbetspasset när du släppt detta.

På samma enkla sätt kan du klippa ett arbetspass om du behöver dela på arbetspasset.

Orderplanering

Beroende på verksamhet arbetar du i stället med orderplanering. I stället för att dagen består av arbetsuppgifter så planerar du dagen efter kundorder som ska genomföras. Detta är ett vanligt arbetssätt för en konsultverksamhet eller hos elinstallatörsföretag.

1
2
3
4
5
1

Lönen kan vara klar när du lagt schemat

2

Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning

3

Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen

4

Verktyg för kompetens-GAP

5

Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

Vilka moduler behöver du?

Tid, Schema & Bemanning är modulen för dig som har företag med stora behov av avancerad tidrapportering och schemahantering och en komplex och behovsanpassad bemanningsstruktur med till exempel extrapersonal, så som inom detaljhandel, vård- och omsorg och olika servicebranscher. Den här modulen kopplas med fördel till SoftOne GO Lön och skapar då en helhetslösning för effektiv hantering av personalen.

 • Tidrapportering via stämpelterminaler och/eller avvikelserapportering.
 • Planera arbetspass för både fast anställda och andra resurser.
 • God översikt i tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.
 • Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt.
 • Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas.
 • Tydlig överblick av tillgänglig  extrapersonal.

Läs mer

Tid & Schema riktar sig till företag som har behov av tidrapportering med enklare schemahantering för de anställda. Den här modulen kopplas med fördel till SoftOne GO Lön och skapar då en helhetslösning för effektiv lönehantering.

 • Medarbetare rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator.
 • Digital stämpelklocka
 • Inrapporterad tid matchas mot arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro och jämförs mot aktuellt schema.
 • Rapportering på projekt eller kostnadsställen.
 • Automatik spar tid
  Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.
 • Schemaplanering

Läs mer

Med bemanningsplanering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

Läs mer

SoftOne Löneberäkning är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade.

Läs mer

Försäljning, projekt, Logistik och Ekonomi.

Läs mer

Fördelar med SoftOne GO Schemaplanering

 • Enkel schemahantering
 • Prel. lönekostnad redan vid planering
 • App i mobil / läsplatta
 • Snabb hantering av frånvaro/ledighet
 • Lönen kan vara klar när du lagt schemat
 • Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning
 • Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen
 • Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

KONTAKTA OSS
Telefon (växel): 0771-55 69 00
E-post: salj@softone.se

Vill du veta mer?

Har du frågor om SoftOnes HR- och lönesystem? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.