SoftOne Tidrapportering

Låt systemet göra arbetet

Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in.

Tidrapport på olika sätt

Olika anställda kan tidrapportera på olika sätt. Tidrapporteringen kan ske genom stämpling eller via avvikelserapportering s k förtroendetid.

Avvikelserapporteringen görs via mobil eller via dator.

Stämpling kan ske på t ex en Ipad eller på en fast installerad dator med pekskärm.

Flexibla tidsregler

Med våra flexibla tidsregler klarar vi av att hantera majoriteten av kollektivavtalen som finns i norden.

Enkel integration mot lönesystem

Arbetar du med den integrerade löneberäkningen behöver du inte göra något mer än attestera.

Systemet kan också integreras med de flesta lönesystem på marknaden. Då skapar du bara en fil som du läser in i ditt löneprogram när du har attesterat alla tider.

1
2
3
4
5
1

Lönen kan vara klar när du lagt schemat

2

Minskar antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning

3

Hantera ersättare vid frånvaro direkt via mobilen

4

Verktyg för kompetens-GAP

5

Anställd kan lösa bemanningsproblemen utan din inblandning vid sjukdom

Vilka moduler behöver du?

Med bemanningsoptimering kan scheman skapas automatiskt baserat på försäljningsfrekvenser, arbetstids- och egna regler, önskemål, kompetenser, raster, arbetsuppgifter, inleveranser, interna förplanerade aktiviteter etc.

Läs mer

 • Planera arbetspass för både fast anställda och andra resurser.
 • God översikt i tydligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.
 • Lediga pass som behöver bemannas framgår tydligt. Samma enkelhet gäller vid orderplanering.
 • Finns ett schema med krav på olika kompetenser samt arbetsuppgifter matchas dessa med tillgänglig personal, det innebär att du snabbt kan se om det finns tjänster eller arbetspass som måste fyllas.
 • Tydlig överblick av tillgänglig  extrapersonal.

Läs mer

 • Medarbetare rapportera in sin tid direkt i appen eller via sin dator.
 • Digital stämpelklocka
 • Inrapporterad tid matchas mot arbetat tid, ob-tillägg, övertid eller frånvaro och jämförs mot aktuellt schema.
 • Rapportering på projekt eller kostnadsställen.
 • Automatik spar tid
  Systemets attestrutiner bygger på automatiserad funktionalitet och pedagogiska arbetsflöden där alla justeringar görs i en och samma vy. Automatattesten gör att de flesta tider är godkända redan när arbetsledaren loggar in. Att bara behöva fokusera på avvikelserna sparar mycket tid.

Läs mer

SoftOne Löneberäkning är byggt från grunden i molnet. Det betyder att du har tillgång till det var du än befinner dig. Dessutom förenklas lönekörningarna då hela vår HR-lösning med Planering/Schema, Tid och Lön ligger i molnet och är fullt integrerade.

Läs mer

Försäljning, projekt, Logistik och Ekonomi.

Läs mer

Fördelar med SoftOne Tidrapportering

 • Spar tid med automatattest

 • Enkel integration mot lönesystem

 • Tidrapportering i mobil / läsplatta

 • Tidrapporteringssystem i molnet

Vill du veta mer?

Har du frågor om SoftOnes HR- och lönesystem? Vill du ha en demo eller personlig konsultation? Kontakta oss direkt på hemsidan eller via mail/telefon. Du kan också ställa en fråga på vår chat när den är öppen.